به جرم دفاع: بر نسرین ستوده چه گذشت

مطالب زیر گردآوری مقالات، گزارش ها، بیانیه ها و سیر تحولات پرونده ی نسرین ستوده است.

Embed

 1. اعطای جایزه ساخاروف 2012 پارلمان اروپا برای آزادی اندیشه به نسرین ستوده و جعفر پناهی
 2. نگرانی از وخامت حال ستوده در نتیجه اعتصاب غذا و انتقال وی به بهداری زندان
 3.  گزارش هرانا از حال ستوده پس از اعتصاب غذا
 4. با تداوم بی عدالتی رژیم ایران و فشار بر خانواده وی نسرین ستوده مجددا دست به اعتصاب غذا زد
 5. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، در مصاحبه​ای با گاردین بازداشت نسرین ستوده را «ظالمانه و تاسف‌بار» دانست و خواستار بازنگری حکومت ایران در حکم زندان این فعال حقوق بشر شد
 6. و همچنان ستوده صدای اعتراض خود را به گوش همه می رساند
 7. فشار مقامات ایران بر نسرین ستوده و خانواده ی او همچنان ادامه دارد
 8. و ستوده همچنان ایستاده است
 9. دلنوشته های یک مادر

 10. مدافعان حقوق بشر فراموش نمی شوند و بی حمایت نمی مانند
 11. سخنان دیپلمات کارکشته: اتهام اصلی او (ستوده) در واقع دفاع شجاعانه و آشکار کردن بی عدالتی هایی است که حکومت ایران ترجیح میدهد پنهان بمانند

 12. و متاسفانه این حکم
 13. نسرین ستوده مثالی شد برای بزرگداشت تمامی مدافعان
 14. !!!
 15. حمایت های بین المللی و داخلی کماکان ادامه داشت
Like
Share

Share

Facebook
Google+