Volkomen geflipt! - 14 juni 2012

Een verslag van alweer het derde event over 'Flipping the Classroom' van The Crowd. Verslag van Frans Droog (@FransDroog) die dit event organiseerde samen met Marieke Simonis (@mariekesimonis) en Jelmer Evers (@jelmerevers)

Embed

 1. De 25-30 deelnemers verzamelden zich na de koffie op de trappen van de aula van Unic in Utrecht voor de start van alweer de derde bijeenkomst van ‘Volkomen Geflipt’. De start werd een klein beetje vertraagd doordat de uitslagen van de examens die middag waren binnengekomen en een aantal deelnemers wat waren vertraagd. Ook Jelmer was tot op het allerlaatste moment nog druk in de weer met het ontvangen van al of niet geslaagde examenkandidaten op zijn eigen school.


  Uit het rondje voorstellen, via de alom bekende RUM techniek ('Roept U Maar), bleek dat er deze keer vooral veel docenten uit de maatschappij- en kunstvakken aanwezig waren. Er waren ook een aantal studenten van de HU, die op uitdrukkelijk verklaarde “geheel vrijwillige” basis aanwezig waren. En dat bleek ook echt zo te zijn!

  Ook de talen waren goed vertegenwoordigd met docenten frans, grieks en latijn.

 2. Leuk om te ervaren is dat de bijeenkomsten van The Crowd, en dus ook deze #flipdeklas, live via sociale media gevolgd worden en zo tot reacties en nieuwe interacties leiden.
  Tijdens het onderdeel 'zelf aan de slag' was de activiteit deze keer zo groot en waren de organisatoren zo druk dat er geen tijd over bleek te zijn om zelf actief zijn op sociale media. Pas bij de 'uitwisseling van ervaringen' kwam hier weer een klein beetje ruimte voor. 

  De verschillende tools voor screencasting, terug te vinden op de bij deze activiteit horende wiki, werden druk getest en de schroom om de eigen stem op te nemen afgeworpen. De producten varieerden van een voor de eerste maal van tekst voorziene korte prezi tot een op YouTube geplaatste beschrijving bij een aantal GoogleMaps plaatjes.
  Vooral hier bleek toch weer de kracht te liggen van dit type laagdrempelige bijeenkomsten voor docenten door docenten. Een aantal essentiële eerste stappen werden gezet. Een aantal zaadjes werden voorzichtig tot ontkieming gebracht.
 3. Er was net als bij de tweede bijeenkomst opnieuw een mooi moment tussen twee docenten.....

  Waren het bij de tweede bijeenkomst twee docenten wiskunde, deze keer waren het twee docenten Frans. Twee docenten Frans van verschillende scholen, die elkaar daarvoor niet kenden en nog nooit gezien hadden. Zij gingen gezamenlijk aan de slag met een prezi en namen uiteindelijk hun beider stemmen op in de Prezi om de correcte uitspraak voor te doen. 

  Prachtig om te zien, en prachtig om te horen.

  Ook de aanwezige docent klassieke talen vond na het gebruik van het stappenplan op de wiki in het opnemen van zijn stem om de uitspraak te demonstreren een mooie toepassing van #flipdeklas voor zijn toch vaak 'statisch' gedachte vakken.

 4. Interessante 'bij-effecten' van de #flipdeklas bijeenkomsten zijn ook telkens weer het kennis maken met web 2.0 tools en sociale media, zoals het eerder genoemde prezi of ook twitter.
 5. Deze #flipdeklas activiteit was de eerste van The Crowd waarin de deelnemers direct na afloop werd gevraagd naar hun ervaringen en tips via een digitaal evaluatieformulier. Als organisatoren hebben wij de resultaten inmiddels kunnen inzien en we kunnen niet anders dan zeggen dat ze zeer positief en stimulerend waren. En daar doen we het voor!

  Het mooiste resultaat is wel dat de deelnemers in overgrote meerderheid aangeven verder te willen met #flipdeklas  en ook vragen om een vervolg in de vorm van hernieuwde bijeenkomsten in het komende schooljaar. Dat zijn we zeker van plan en zodra deze plannen een duidelijke vorm hebben gekregen zal dat op de activiteiten pagina van The Crowd zichtbaar worden.
Like
Share

Share

Facebook
Google+