Twee vakken tegelijk geflipt - 6 juni 2012

Registratie van het event 'Twee vakken tegelijk gelipt' van The Crowd. Verslag van Frans Droog (@FransDroog) die deelnam aan dit door Karel Hermans (@BetaKarel) georganiseerde event.

Embed

 1. flipping the classroom mrt 2012
 2. In maart 2012 zijn twee docenten, Karel Hermans en Frans Ittman, op het Helen Parkhurst in Almere gestart met het tegelijkertijd flippen van twee klassen. Leerlingen van twee klassen 3HV hebben het vierde uur wiskunde en het vijfde lesuur natuurkunde (of andersom) op het rooster staan. Tussen het vierde en vijfde lesuur gaat een bel. Voorafgaand aan de les vinden de leerlingen In de elektronische leeromgeving (Teletop) een filmpje met de uitleg voor die les. In het flippen van beide klassen geven de docenten de leerlingen de kans om zelf te kiezen waar zij hun lestijd aan besteden.
 3. Op 6 juni konden maximaal 12 collega’s vanaf 12:55 uur (start vierde lesuur) tot en met 15:15 uur (einde vijfde lesuur) de lessen en activiteiten observeren en zelfs meedoen. Vanaf 12:20 uur was de inloop en kon er vooraf in de middagpauze kennis gemaakt worden.Ik had zelf gelukkig een collega kunnen vinden om mijn lessen over te nemen. Dank nog daarvoor!
 4. Er waren verschillende lesactiviteiten geprogrammeerd waarbij samenwerken, een tweede uitleg, een practicum, nabespreken en andere ontmoetingsactiviteiten centraal stonden. 
  De start van de dubbele les in twee lokalen kwam wat hectisch over, vooral omdat er een aantal verschillende activiteiten mogelijk waren in beide lokalen en leerlingen even hun plek moesten vinden. Dit duurde maar even en al snel waren de meeste leerlingen aan het werk. Eén van de leerlingen, Sanne, vertelde ons hoe het systeem van 'twee vakken geflipt' werkt en hoe zij er mee had leren omgaan. Opvallend was dat zij print screens van de beschikbare video's maakte om deze als samenvatting te gebruiken. Dit deed zij samen met een vriendin, waarbij ze het werk verdeelden. Sanne bekeek zelf alle video's, sommige wel vijf of zes keer, en na een eerste fase van gewenning vond ze het 'twee vakken geflipt' nu goed werken voor haar. Aan de andere kant van het spectrum stonden leerlingen die de video's nauwelijks bekeken, waarbij één leerling aangaf dit 'uit principe' niet te doen. Deze leerling wenste mondeling uitleg van de docent. 
 5. Bij wiskunde bestond de mogelijkheid tot het volgen van uitleg uit een aantal momenten van klassikale instructie door de docent, Frans Ittman, welke in de planner en ook via twitter werden aangekondigd. In de aankondiging werd aangegeven welk onderdeel besproken zou worden en leerlingen dienden zich hiervoor aan te melden. Dit kon via twitter of mondeling bij de docent. In een deel van het lokaal stonden de tafels in een U-constructie en hier vond de uitleg plaats terwijl in de rest van het lokaal werd doorgewerkt.
  In beide lokalen werd via een twitterwall de speciale hashtag  #hpnawi gevolgd.

  Een deel van de leerlingen ging direct zelfstandig aan de slag met het maken van opdrachten, zowel bij wiskunde als bij natuurkunde. Dit gebeurde vaak in tweetallen of viertallen, waarbij het opviel dat in sommige groepjes er zeer duidelijk sprake was van leerlingen die uitleg gaven aan andere leerlingen. Een aantal leerlingen koos ervoor om in een tussengelegen 'stilteruimte' een diagnostische toets te gaan maken.
 6. Bij natuurkunde bespraken leerlingen met hun docent, Karel Hermans, onder andere het verslag van een practicum en kregen zij aanwijzingen om dit te verbeteren. Een mooi moment hier was een groepje dat subtiel werd verteld dat de docent het fijn zou vinden als zij uit zichzelf het verzoek zouden indienen het practicum over te mogen doen. Zo geschiedde en meteen werden de agenda's getrokken om dit in te plannen en af te stemmen met de practicum assistent. Bij het bespreken in groepjes werd aan iedere groep een gekleurd kaartje uitgereikt en per groep kwam er dan één leerling namens de groep aan de bespreektafel bij de docent. Deze leerling moest vervolgens de besproken informatie terugkoppelen naar zijn groepje.

  Aan het eind van ieder blokuur dienen de leerlingen een korte reflectie te schrijven over de zojuist uitgevoerde activiteiten. Dit kan op verschillende manieren aan de docent worden aangeboden, o.a. weer via twitter maar het kan ook via een blog of in de leerlijn.
 7. De video's, die deels in de ELO staan en deels op YouTube, vormen bij deze vorm van 'flip de klas' duidelijk slechts een onderdeel van het totale 'twee vakken geflipt' concept. Bekijken van de video's is niet verplicht en wordt ook niet gecontroleerd. Bij de vraag om mondelinge uitleg tijdens de les wordt er wel rekening mee gehouden dat de video's er zijn en wordt er nadrukkelijk ook naar verwezen.
 8. lichtbreking §4.5.mov
 9. De leerlingen geven in meerderheid aan tevreden te zijn met het 'twee vakken geflipt' model en noemen als groot voordeel de mogelijkheid de video's te kunnen bekijken wanneer zij willen. Vooraf, tijdens de les via hun mobiel of laptop of tijdens het voorbereiden van een toets. Een ander voordeel dat wordt genoemd is het zelf keuze's kunnen maken wanneer wat te doen. Een klein deel van de leerlingen zou liever terug willen naar de oude situatie en geven als belangrijkste redenen hiervoor het missen van de klassikale uitleg en het moeite hebben met het tijdig maken van de juiste keuze's. Deze leerlingen geven aan behoefte te hebben aan meer structuur dan nu aanwezig is.

  Tijdens de nabespreking met de deelnemers kwam vooral naar voren dat de rol van de docent drastisch is veranderd in het 'twee vakken geflipt' model. Er wordt veel minder tijd wordt besteed aan instructie en veel meer aan directe interactie met leerlingen. Het bij de leerlingen leggen van een deel van de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces is een hele bewuste keuze door beide docenten en past ook duidelijk binnen de Dalton filosofie van het Helen Parkhurst.

  Dit statische verslag kan nauwelijks recht doen aan wat het was om 'twee vakken geflipt' te mogen ervaren. Het is een echte aanrader om op deze wijze bij collega's een kijkje in de keuken te nemen. De deelnemers aan dit event zijn Karel, Frans en het Helen Parkhurst dan ook erg dankbaar dat zij het hebben aangedurfd om hun klassen en werkwijze zo open te stellen voor collega's. Een dankwoord ook voor de leerlingen van beide 3HV klassen, die zeer toegankelijk en open waren en deze middag tot een zeer memorabele en inspirerende hebben gemaakt.

  Een week na ons bezoek was de afsluitende Natuurkunde toets voor beide klassen. Een mooie afsluiter van dit verslag, vooral die laatste!
Like
Share

Share

Facebook
Google+