2014.11.12 - ประชุมเสวนา กตป. / กสทช. "ทำอย่างไรต่อไปหลังการสิ้นสุดสัมปทานมือถือ"

Embed

Like
Share

Share

Facebook
Google+