2012.10.4 - สรุปประเด็นพูดคุยกับ MCOTdotNET "ความเข้าใจผิดเรื่องประมูล 3G"

Embed

Like
Share

Share

Facebook
Google+