ASU i zwyrodnieniowa choroba stawów

Embed

  1. Dowody działania ASU są na tyle liczne, by uznać ten środek za sku­teczny w leczeniu artretyzmu. Wiele badań z zakresu nauk podstawo­wych wykazało, że ASU działa na obydwie fazy rozwoju zwyrodnie­niowej choroby stawów- poprzez pobudzanie do tworzenia nowej tkanki chrzęstnej - jak też spowalnianie jej rozkładu.
    Badania wyjaśniające proporcje ASU niezbędne do jego leczniczego działania wykazują, dzięki czemu środek ten jest skuteczny: mianowi­cie hamuje produkcję niektórych interleukin i innych substancji wywo­łujących stan zapalny. (Interlcukiny to naturalne związki chemiczne produkowane przez nasz organizm jako część odpowiedzi układu od­pornościowego). Zapobiega on w ten sposób rozpadowi tkanki chrzęstnej. Kolejne badania wyraźnie wykazały, że wytwarzanie kolagenu oraz proteoglikanów przez tkankę chrzęstną jest znacznie większe, je­śli do hodowli komórek chrzęstnych doda się ASU10. W roku 2003 opublikowano wyniki wskazujące, że ASU zwiększa wytwarzanie proteoglikanów oraz zmniejsza interleukin i innych związków sprzyjają­cych powstawaniu stanu zapalnego.
    Przeniesienie kolejnych badań ze stołu laboratoryjnego do żywych organizmów ujawniło, jak ważne są próby z zakresu nauk podstawo­wych.Badania prowadzone na zwierzętach dowiodły, że ASU jest związkiem chroniącym tkankę chrzęstną, zapobiegającym jej niszcze­niu, szczególnie po narażeniu na urazy mechaniczne i chemiczne.
    Badania prowadzone na ludziach udowodniły, że ASU jest skutecz­nym i bezpiecznym środkiem, który może być stosowany w leczeniu zwyrodnieniowej choroby stawów. Oceniano podczas nich główne wskaźniki tej choroby, takie jak poziom bólu i sprawność stawów. Re­zultaty były bardzo dobre. Badania te były dobrze zaplanowane i prze­prowadzone. W roku 2002opublikowano ich wyniki, w których jasno stwierdzono, że spośród wszelkich ziołowych terapii stosowanych w leczeniu artretyzmu jedynie ASU jest Związkiem pochodzenia roś­linnego, który - przyjmowany doustnie - skutecznie wpływ a na popra­wę stanu osób cierpiących na zwyrodnieniowa chorobę stawów.
Like
Share

Share

Facebook
Google+