As seen onFavicon for http://www.shwmae.cymrushwmae.cymru

Diwrnod Shwmae Su'mae 15.10.2016

Cyfle i ddathlu a dechrau sgwrs yn Gymraeg – yn y siop, y ganolfan hamdden, yn y gwaith neu gyda ffrindiau. Celebrate and start the conversation in Welsh – in the shop, leisure centre, at work and with friends. Sadwrn 15 Hydref | Saturday 15 October

Embed

Like
Share

Share

Facebook
Google+