10 Anys de Connexió Química Bielefeld-Girona

Visita d'estudiants i professors de Bielefeld al Departament de Química de la UdG: 10 anys de contacte

Embed

Like
Share

Share

Facebook
Google+