เปิดตัวมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ ปี 2555" โดย ทนพญ.นัยนา วัฒนศรี

ณ งานประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่1 ปี 2555 @ Richmond Grand Ballroom โรงแรมริชมอนด์

Embed

Like
Share

Share

Facebook
Google+