Embed

  1. Aclarando conceptos:

  2. Mercado de traballo: oferta e demanda

  3. A EPA

  4. POBOACIÓN OCUPADA

  5. POBOACIÓN ACTIVA

Like
Share

Share

Facebook
Google+