PROVADA 2013: Groene Dialoog tussen verhuurder en huurder (verslag)

Platform Duurzame Huisvesting presenteerde de instrumenten Menukaart Green Lease en de Energiekaart tijdens de PROVADA 2013. Ook werden de nieuwe cijfers van de NFC Index bekend gemaakt. Lees hier het verslag.

Embed

 1. PDH op Provada 5 juni 2013
  PDH op Provada 5 juni 2013
 2. Platform Duurzame Huisvesting
  Voorzitter van Platform Duurzame Huisvesting, Maarten Dansen (Dutch Green Building Council) benoemt de rol van het Platform. Het platform is een alliantie van branche-, kennis- en koepelorganisaties die een belangrijke rol spelen bij huisvesting in de bestaande utiliteitsbouw, het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van de gebouwgebonden facilities. Hij benadrukt dat het platform meerdere doelen heeft: kennis uitwisselen maar ook samen concrete resultaten boeken. Voorbeelden daarvan zijn de Leidraad Green Lease, de Menukaart Green Lease, de Energiekaart, het Duolabel voor winkelvastgoed en de Duurzaamheidsmaatlatten, waarmee partijen de juiste certificering kunnen kiezen. Het platform heeft een 'projectwerkplaats', waar leden en niet-leden projecten kunnen indienen. Enkele nieuwe projecten zijn: het ‘Greenlease Dashboard, de succes - en faalfactoren van duurzaamheid en de good practices van het duolabel.
 3. PDH op Provada 5 juni 2013
  PDH op Provada 5 juni 2013
 4. Split incentive

  Cees Jonker (Vastgoedbelang) legt uit dat het Platform instrumenten wil ontwikkelen om de 'split incentive' tussen vastgoedeigenaren en huurders op te heffen. Het kan niet zo zijn dat de eigenaar investeert en de huurder enkel profiteert van bijvoorbeeld lagere energiekosten. De Menukaart Greenlease (een 'open source' Word-bestand) is een handvat om als partijen onderling afspraken te maken over energiebesparing, duurzaam gedrag of duurzame maatregelen. Jonker: "Vaak gaat het om het afstemmen van verantwoordelijkheden. Bij het verbeteren van het casco zijn de kosten voor de eigenaar. Maar als de huurder een nieuwe luchtzuiveringsinstallatie wil, is deze kostenverantwoordelijk. Idealiter worden deze afspraken bewaakt en elk jaar bijgesteld. Zowel de vastgoedmanager als de facility manager spelen daarbij een grote rol". Jonker geeft aan dat vastgoedeigenaren tot eind 2012 redelijk coöperatief waren. Wel kraakt hij een kritische noot over het kabinetsbeleid: “De politiek wil vergroenen, maar ze komen hun eigen afspraken niet na". Zo stemde o.a. de VVD eind 2012 tegen een verplicht energielabel per 1 januari 2013. Hiermee komt Nederland haar afspraak in Europa niet na.

 5. PDH op Provada 5 juni 2013
  PDH op Provada 5 juni 2013
 6. Greenlease Dashboard
  George Muller van Energy Matters zit namens NVTG bij het Platform Duurzame Huisvesting en presenteert een eerste betaversie van het ‘Greenlease Dashboard’. Met deze webtool kan de gebruiker allerlei gebouwspecificaties en duurzame maatregelen aanvinken. Investeringen en huuropbrengsten zijn met een druk op de knop zichtbaar. Ook kan met de 'rendementsknop' het rendement uit huurstijging berekend worden. In november dit jaar komt de definitieve versie uit.
 7. PDH op Provada 5 juni 2013
  PDH op Provada 5 juni 2013
 8. Nieuwe leden Platform Duurzame Huisvesting
  De Nederlandse Raad van Winkelcentra (NRW), het Nederlands Vastgoedexploitatie Platform (NeVap) en de Vereniging van Beleggers van Duurzame Ontwikkeling zijn toegetreden als lid van het Platform Duurzame Huisvesting. Respectievelijk Birgit Gerritse (directeur NRW), Marielle Wieman (directeur NeVap) en Giuseppe van der Helm (directeur VBDO) hebben tijdens de PROVADA 2013 de intentieverklaring ondertekend (zie bovenstaande foto). Klik hier voor een uitgebreider bericht.
 9. PDH op Provada 5 juni 2013
  PDH op Provada 5 juni 2013
 10. BREEAM-NL en Green Lease
  Dong Cao van de Dutch Green Building Council ziet dat de BREEAM-certificering in Europa steeds populairder wordt. Zo is inmiddels 3,2 miljoen vierkante meter met deze maatstaf gecertificeerd. DGBC zoekt de integratie van BREEAM-NL en de kenmerken van een Green Lease. Zo hanteert BREEAM-NL een aantal prestatieindicatoren voor energie, water en afval om een lichtgroen niveau te bereiken (zie Menukaart Green Lease). Om 'donkergroen' te behalen moet je een compleet BREEAM-In Use dossier afleveren. DGBC wil een Greenlease ook met logo zichtbaar gaan maken op het certificaat.
 11. PDH op Provada 5 juni 2013
  PDH op Provada 5 juni 2013
 12. PDH op Provada 5 juni 2013
  PDH op Provada 5 juni 2013
 13. NFC Index
  Rinus Vader presteert de tiende NFC index, de index van kostenontwikkeling van werkplekken in Nederland. De gemiddelde kosten per werkplek zijn 9.537 euro exclusief BTW. Dit zijn de kosten inclusief facilitaire kosten en huisvesting. Van elke euro die wordt besteedt aan een werkplek zit er 45 procent in de huisvesting en energie. 21 procent zit in diensten en middelen zoals schoonmaak en catering. 28 procent zit in ICT-kosten.
  De werkplekkosten zijn gedaald door vooral ICT-verbeteringen. Hierdoor werden de relatief hoge energiekosten gecompenseerd, vooral koeling slurpt veel energie op. Vader verwacht dat de ICT-kosten niet meer verder gaan dalen. Vastgoedkosten zijn al drie jaar gedaald en zullen nog sterker omlaag gaan. Vader: “Er zijn nog enkele eigenaren die hun contracten met hoge vastgoedprijzen niet hebben opgebroken. Hierdoor zijn de gemiddelde vastgoedkosten nog hoger. Maar er is sprake van een nominale daling van 15 procent. Zonder inflatiecorrectie een daling van maar liefst 35 procent”.
  Vader benadrukt dat het verduurzamen van je vastgoedportefeuille niet perse duurder hoeft uit te pakken. Hij geeft het voorbeeld van ABN AMRO die haar portefeuille naar een niveau BREEAM ‘Very Good’ gaat brengen, gekoppeld aan de meerjarenonderhoudsplanning. Vader: “De duurzaamheid schiet omhoog, maar je exploitatiekosten blijven gelijk. Je investeringen moet je weliswaar terugverdienen, maar het vastgoed behoudt zijn waarde en blijft dus waardevast”. Hij benadrukt dat je vooral moet verduurzamen op geschikte locaties.

 14. PDH op Provada 5 juni 2013
  PDH op Provada 5 juni 2013
 15. PDH op Provada 5 juni 2013
  PDH op Provada 5 juni 2013
 16. Rooske Gaal van adviesbureau Search BV maakt duidelijk dat er in winkels veel energie verspild wordt, met name het stroomverbruik is fors hoger dan bij kantoren. Gemiddeld 139 kWh per m2 in winkels elektraverbruik in vergelijking met gemiddeld 88 kWh per m2 bij kantoren. Het besparingspotentieel is met 144.000 winkels in Nederland groot. De gemiddelde retailer richt zich in deze tijden meer op zijn 'core business' dan duurzaamheid an sich. De Energiekaart moet daar verandering in brengen. Dit instrument heeft Search en vastgoedbelegger Corio in opdracht van het Platform ontwikkeld. De Energiekaart is een simpel middel om de dialoog tussen verhuurder en huurder aan te laten gaan en maakt inzichtelijk wat er bespaard kan worden. De besparingsniveaus gaan verder dan het energielabel. De markt moet het als standaard gaan gebruiken.

 17. Frank van Sybille van winkelketen Van Haren vertelt wat er binnen winkels aan energie kan worden bespaard.
 18. Onderzoek energielabels winkelvastgoed (3)
 19. PDH op Provada 5 juni 2013
  PDH op Provada 5 juni 2013
 20. Henk Vlug, directeur van beheerder Fortrus, vertelt over de praktische kanten van de Energiekaart. Vlug: "Het voordeel van de Energiekaart is dat de eigenaar in een oogopslag ziet waar de besparingen zitten. Dus op beleidsniveau krijg je een dialoog. Ik kan melden dat we nu voor belegger Redevco zeven panden aan het verduurzamen zijn aan de hand van de Energiekaart. Ook voor Bouwfonds doen we een vergelijkbaar project. Veel klanten willen wel verduurzamen, maar hebben de vraag: waar begin ik? De Energiekaart biedt houvast om te gaan starten. Ik zie voor onszelf als beheerder zeker een rol. We merken dat de eigenaar vaak het initiatief neemt, omdat hij voor een langere periode verbonden is aan het pand. De huurder kijkt op een kortere termijn en naar de korte termijn voordelen. Je ziet dat eigenaren steeds meer willen afdwingen bij de huurders, maar je wilt uiteindelijk de eenduidigheid met elkaar zoeken. Door de ‘quick wins’ in beeld te krijgen met de Energiekaart, krijgt iedereen de ‘mindset’ om maatregelen te gaan ondernemen.

  Impressies
  Hieronder enkele bepalende leden van het Platform Duurzame Huisvesting en een impressie van het publiek.

 21. PDH op Provada 5 juni 2013
  PDH op Provada 5 juni 2013
 22. PDH op Provada 5 juni 2013
  PDH op Provada 5 juni 2013
 23. PDH op Provada 5 juni 2013
  PDH op Provada 5 juni 2013
 24. PDH op Provada 5 juni 2013
  PDH op Provada 5 juni 2013
 25. PDH op Provada 5 juni 2013
  PDH op Provada 5 juni 2013
Like
Share

Share

Facebook
Google+