As seen onFavicon for http://connecta.nlconnecta.nl

Onmisbaar denkgereedschap

Embed

 1. "Filosoferen is denken met een doel en dus georiënteerd op de praktijk".
 2. Deze uitspraak van de Vlaams filosoof Paul Wouters laat zien dat filosofie kan helpen om gebeurtenissen om ons heen te plaatsen en om in actie te komen. Misschien hebben we in deze tijd de filosofie wel meer dan ooit nodig.
 3. Tijdens de internationale CMC-conferentie volgde ik een workshop van Paul voor adviseurs over Denkgereedschap.
 4. Er zijn 7 essentiële denkgereedschappen. Voor adviseurs is het belangrijk om te herkennen welk denkgereedschap je eigenlijk gebruikt als je adviseert. Paul diepte in een uur tijd twee denkgereedschappen dieper met ons uit.
 5. Als eerste het essentialisme. Jij (het subject) bekijkt iets (het object) en hakt er alle eigenschappen vanaf die er niet wezenlijk toe doen. Het doel is om de wezenlijke kern over te houden. Dit is in essentie een analytische benadering. Adviseurs gebruiken die benadering (onbewust) bij bijvoorbeeld technieken als benchmarking, auditing en het analyseren van een organisatie met behulp van een ander managementmodel. Je zoekt dan naar de essentie van de organisatie: waar wijkt die 'wezenlijk af van 'de standaard'?
 6. Het essentialisme kun je illustreren met een schilderij van Mondriaan. Ook hij zocht naar mogelijkheden om de complexe werkelijkheid tot de essentie terug te brengen.
 7. We kunnen ook te snel vereenvoudigen. Dat bleek toen Paul ons het bekende plaatje van de twee lijnen liet zien. De meeste mensen in de zaal (inclusief ikzelf) trokken (achteraf veel te snel) de conclusie: o, deze truc ken ik al, die twee lijnen lijken verschillend maar zijn even lang. Niet dus. Het plaatje van Paul bevatte twee lijnen die juist niet even lang waren. Dit laat zien dat we vaak te snel menen de essentie van iets te herkennen.
 8. Een tweede denkgereedschap is het transcedentalisme. Het uitgangspunt hierbij is dat niet het object centraal staat, maar het subject dat naar het object kijkt. "Wij zijn de auteur van de wereld" zegt Paul Wouters. Bij deze manier van denken kijk je vooral naar je eigen veronderstellingen. Als ik zelfsturende teams 'een goede zaak' vindt, wat zegt dat dan over de bril waardoor ik kijk? Als ik iemand een geweldige leider vindt, wat zegt dat dan over mij?
 9. Het transcedentalisme illustreerde Paul met een schilderij van Escher. Die laat ons zien dat we zelf een wereld creëren met onze gedachten die eigenlijk (in essentie :-)) niet kan bestaan.
 10. In een uur kwamen er zo twee van de zeven denkgereedschappen in vogelvlucht voorbij. Wat mij betreft erg leerzaam.
 11. Bij het maken van deze Storify realiseerde ik me dat je zelfs naar een terroristische groepering op deze twee manieren kan kijken. De eerste: wat is de essentie van deze groep, waar verschillen ze van andere groepen, hoe kunnen we ze dus bestrijden? De tweede: wat zegt het over ons dat we dit als een terroristische groep beschouwen (en anderen dat juist niet doen?). Wat kunnen we daarmee doen?
 12. Twee wezenlijk verschillende manieren van denken. Allebei kunnen ze aanzetten tot praktische actie.
Like
Share

Share

Facebook
Google+