Cover photo for museo etnoloxico

museo etnoloxico

Museo de titularidade estatal e xestión da Xunta de Galicia. A sede é a antiga casa-Pazo do marqués de Bahamonde. Fondos da cultura popular, etnografía, téxtil