Μιας ομάδας επαγγελματιών σε διάφορους τομείς υπηρεσιών,όπως γραπτές και προφορικές μεταφράσεις από βουλγαρικά σε ελληνικά και αντίστροφα, και σε άλλες γλώσσες, παροχή συμβουλευτικών, νομικών, διοικητικών, λογιστικών κλπ.