As seen onFavicon for http://www.lariuada.catlariuada.cat

Segona setmana de vaga a Iberia

Seguiment de la segona setmana de vaga a Iberia contra el pla de reestructuració de l'empresa.

Embed

Like
Share

Share

Facebook
Google+