Vindkraftsprojekt "BoEl 2.0" i centrala Malmö

Stora vindkraftsverk (totalhöjd kring 150 meter), nära bebyggelse kan lätt förväntas störa de som berörs. Kanske skulle bättre samråd kunna förebygga ständiga överklaganden?

Embed

 1. Läser om ett tänkt vindkraftsprojekt, "BoEl 2.0", i centrala Malmö:
 2. Lokalisering
  Det tänkta vindkraftsverket är beläget i Norra Hamnen, Malmö kommun. Området är idag präglat av industri och på den aktuella fastigheten står idag ett befintligt vindkraftverk som byggdes under 2001, kallat BoEl.
 3. Projektstatus
  I slutet av april 2011 skickade E.ON Vind in en miljöanmälan samt ansökan om bygglov. Befintliga BoEl på 2 MW är tänkt att ersättas av ett verk med större kapacietet, maximalt 4,5 MW och en totalhöjd på maximalt 150 meter.
 4. 12-10-23 Under sommaren 2011 godkändes miljöanmälan av Malmö Stad, varpå kommunens beslut överklagades. Sommaren 2012 skickade E.ON Wind in en ändrad bygglovsansökan där totalhöjden begränsades till 150 meter.
 5. 14-03-19 I mars beviljade Stadsbyggnadsnämnden i Malmö Stad bygglovsbeslut för Boel 2.0. Ärendet överklagades dock och nu inväntas handläggning av ärendet.
 6. Det som slår mig att: Kanske skulle bättre samråd kunna förebygga ständiga överklaganden?
 7. .
 8. Nedan E.ONs förslag till Malmös översiktsplan (ÖP) per 2012/2013:
Like
Share

Share

Facebook
Google+