Vindkraften- möjligheter och utmaningar för Skånes kommuner

Skånes vindkraftsakademi arrangerade ett seminarium kring vindkraft under onsdagen den 19 april 2017. Nedan återges tankar från förmiddagen, främst i form av egna och andras tweets.

Embed

 1. Nedan visas programmet för förmiddagens seminarium i Malmö:
 2. Med andra ord många intressanta föredrag under förmiddagen.
 3. Ola Trulsson och John Karlsson på WSP talade om översiktsplaner och vindbruksplaner. Viktiga "detaljer" som diskuterades var om vindbruksplanen skulle ligga i översiktsplanen, eller om det helst bör vara ett fristående dokument. Vidare diskuterades hur detaljerad vindbruksplanen bör vara avseende tänkt mark att placera verken på och om vindbruksplanen bör innehålla några riktlinjer kring höjd på verken.
 4. Dessa frågor intresserar mig just nu lite extra eftersom jag läser en kurs kring miljökonsekvensbeskrivningar av projekt och planer på halvfart (tankar kring det här). Nedan mer från Ola Trulsson och John Karlssons redovisning om hur kommuner kan arbeta med vindkraft i översiktsplaner och vindbruksplaner:
 5. Det var intressant att höra Magnus Jiborn och Rikard Hedenblad tala om hur sydkusten kan bli självförsörjande på el med hjälp av havsbaserad vindkraft utanför Trelleborg. Extra intressant var det att höra hur de jobbar med "samråd" och "public participation".
 6. Nedan en tidningsartikel från 11 nov 2016 som beskriver Magnus Jiborn och Rikard Hedenblads projekt om hur de arbetar långsiktigt med att sydkusten kan bli självförsörjande på el med hjälp av havsbaserad vindkraft:
 7. Havsbaserad vindkraft nu konkurrenskraftig enligt Tanja Tränkle (@pippita8):
 8. Vindkraftssamordnaren Cecilia Dalman Eek refererar till Stefan Karlsson (@rensoab) som menar att teknikutveckling, större anläggningar och samhällssamarbete är förutsättningar för havsbaserad vindkraft:
 9. Tanja Tränkle har tidigare refererat till Maria Stenkvist, projektledare på Energimyndigheten, som undersökt det kommunala vetot rörande vindkraft, vilket jag återknöt till:
 10. Anders Elmqvist på Malmö kommun berättade att Malmö, som har ambitionen att det egna elbehovet (150 GWh/år) ska vara förnybar och så mycket som möjligt ska vara egenproducerad, kan få ung 1/3 (50 GWh) av kommunens elbehov (150 GWh/år) med hjälp av 2 verk på land (12-14 GWh/år) och 2 verk till havs (25-35 GWh/år). Nu får kommunen 5 % av sitt behov av grön el från eget ägt vindkraftverk utanför kommunen, i Nötåsen, och de planerar att köpa ytterligare 10 GWh/år - 7 % av behovet) från ännu ett ägt vindkraftverk utanför kommunens gränser (Långmarken). Mer om Malmös ambitiös vindkraftsarbete:
 11. Den el som inte är egenproducerad i Malmö är sedan 2015 inköpt "grön" förnybar elenergi.
 12. Till sist en nyhet om att nästa steg i genomförandet av energiöverenskommelsen ser ut att gå i lås innan sommaren:
Like
Share

Share

Facebook
Google+