Möjligheter i samband med "public participation" (samråd)

Under samråden i en miljökonsekvensbeskrivning kan det vara en god idé att bjuda in allmänhet till dialogbaserad förankring och intressegrupper till enskilda samråd.

Embed

  1. Rapporten pekar på att verksamhetsutövaren (VU - i studerat projekt "wpd") både måste känna till olika strukturer på ”public engagement” och vara ärlig med vad som ska vara syftet med att få med allmänheten i dialogen. Detta för att medvetet kunna välja metod som passar till struktur och syfte med relationen mellan VU och allmänhet. Är VU dessutom medveten om de helt olika ideal som kan anses finna för att få fram bra kunskapsunderlag för att kunna fatta bra beslut så finns goda förutsättningar att inte bara främst ta med olika experters kunskap, utan även lyfta in allmänhetens kunskaper och erfarenheter av platsen i planeringen av ny vindkraft.
  2. När man ser ”allmänhet” som dels ”generell”allmänhet (”general public”) och olika former av intressegrupper (”stakeholders”)så har det visat sig att de dels kan ha olika förutsättningar att anpassa sig till ett förändrat landskap, dels kan spelas ut mot varandra.
  3. Resultatet av att använda sig av metoden dialogbaserade förankring kan sägas ha gett god näring åt det kollektiva liv som kan benämnas som ”generell allmänhet”. Det visade sig vara svårare att få till en bra dialog med intressegrupper.
  4. Det finns dock en intressegrupp, Töre båtklubb, som wpd hade enskilda samrådsmöten med, där det skapades en bra dialog mellan wpd och intressegrupp. Det tyder på att det kan behövs något mer än ”extra samrådsaktiviteter” som riktar sig till en bred allmänhet för att skapa en bra dialog mellan VU och olika intressegrupper.
  5. För att nå samförstånd även med intressegrupper är det värt att pröva möjligheten att genomföra enskilda samråd med enskilda intressegrupper.
Like
Share

Share

Facebook
Google+