Möjligheter för solceller, solcellsbatteri och elbil

Några tankar kring solceller, solcellsbatterier och elbil. Vilken storlek på solcellsbatterier behövs och vilken storlek finns tillgänglig på marknaden.

Embed

  1. Fick påpekande från Johan om att sätta mig in i "begränsningar i solcells- och solcellsbatteritekniken":
  2. Per Everhill rådde mig att räkna på solcellsbatteri:
  3. Det som diskuterades var solceller, solcellsbatterier och elbil. Här koncentrerar jag mig först och främst på solceller och solcellsbatterier (när detta är införskaffat är det naturligt för denna proaktiva person att även ha elbil (för den som har stort behov av transporter)- utan att hen ska få höra att det finns "begränsningar" i elnätet...).
  4. Några av de lösningar som finns för solcellsbatterier har presenterats på annan plats. Där står att det finns solcellsbatterier, från olika leverantörer, för drygt 30 000 kr (inklusive bidrag) som lagrar 4 kWh el eller 14 kWh el. Om 14 kWh ska "fyllas på" under en dag (som är ungefärliga dagsbehovet för om årsförbrukningen ligger runt 5000 kWh) så behövs ungefär 20 kvm (10 kvm ger ungefär 8 kWh en solig dag, genomsnittsvärdet är 4 kWh/dag)
  5. Är det dessa begränsningar som åsyftas? Att det "bara", för hemmabruk, är möjligt/rimligt att lagra 14 kWh el en begränsning eller ska man se dagsbehovet av el som en lämplig lagringsstorlek? En solig dags krävs 20 kvm solceller för att komma upp till 14 kWh elenergi under en dag. Gör man, som vi, av med 5000 kWh el per år så är det ungefär 14 kWh/dag, dvs den lagrade volymen motsvarar ett dagsbehov.
  6. Alla dagar är inte soliga, ska man komma upp till 5000 kWh per år så måste man installera ungefär (knappt) den dubbla ytan solceller, dvs 40 kvm. Om man har 40 kvm solceller och solcellsbatteri som kan lagra 14 kWh el så räcker den lagrade elen, i en dag. Får vi två mycket "mörka dagar" så kanske inte ens 40 kvm räcker för att ge 14 kWh el "den andra dagen". Det kommer med andra ord dagar då man får "ransonera". (här presenteras en kalkyl för själva solcellen).
  7. Ja, det finns en del begränsningar... (samtidigt skulle nog många överleva - med eller utan anslutning till nätet). Det är även möjligt att det system som här skissas på skulle kunna bidra till elsystemet eftersom det under kalla soliga dagar skulle ge ett överskott till nätet - och därmed skulle systemet kunna bidra till elbalansen.
  8. Självklart kan inte denna typ av hemmaanläggningar ersätta all kärnkraft imorgon, men det är ändå intressant att se hur snabbt tekniken går framåt. Enligt ovan levererar två olika leverantörer två olika solcellsbatterilösningar för ungefär samma kostnad, men den ena säger sig kunna erbjuda en lösning som kan lagra 4 kWh el, den andra 14 kWh el.
  9. Bilden nedan visar en lösning från ytterligare en leverantör
Like
Share

Share

Facebook
Google+