ARS (Audience Response Systems)

Engagera publiken och lär av varandra genom smarta responssystem, så kallade ARS (Audience Response Systems).

Embed

 1. Fler och fler inser att väl förberedda föreläsningar/lektioner kan bli ännu bättre om föreläsaren då och då stannar upp för att höra vad publiken vet, anser, tror och tycker. Det handlar om att utvärdera föreläsningarna, sina egna och publikens kunskaper och föreställningar, och låta resultaten styra både din pågående som framtida föreläsningar.

  Ett enkelt sätt att göra detta är att skapa frågeformulär som deltagarna besvarar under föreläsningen och som sedan blir ett bra underlag för läraren när denne ska planera kommande pass. Om man kan genomföra dessa digitalt sparar föreläsaren massor med tid, då datorer är bra på att sammanställa data och presentera data p ett lättförståeligt sätt. Dessa verktyg kallas med ett samlingsnamn för ARS (Audience Response Systems).
 2. Jag skriver mest "föreläsaren", "föreläsningar" och publiken eftersom jag vill bredda nyttan med smarta responssystem, "Audience Response Systems" (ARS). Men självklart funkar logiken bakom ARS även på "vanliga" lektioner. Det är för övrigt något jag skulle vilja utveckla och be er fundera på, vilka ARS fungerar bäst för en yngre publik, och vilka fungerar bäst för en äldre publik? Och passar vissa ARS bäst under lektion, och vissa på föreläsningar?
 3. Johan Lindström, @Aland72, jobbar som skolledare och har skrivit om ARS på ett bra sätt:

 4. Katarina LyckenRuters fantastiskt inspirerande talriskdagens hearing kring framtidens lärande den 5 februari 2014. Katarina talar först om flippat klassrum och fyra minuter in i filmen använder hon sig av ARS:
 5. Katarina LyckenRuters tal på riksdagens hearing kring Framtidens lärande den 5 feb 2014
 6. Camilla Lindskoug, @thesmoosch, skriver bland annat på bloggen IKT-skafferiet. Inom IKT-skafferiet har Lindskoug tagit upp Audience Response Systems (ARS) som Mentimeter (mer om Mentimeter):
 7. Magnus Blixt, @blixtgordon13, gjorde att jag fick upp ögonen för ARS genom nedanstående tweet fick mig att upptäcka Socrative, infuselearning, Mentimeter och Voto:
 8. Ett (av många?!) ARS-verktyg som missats ovan är Kahoot (spela, gör eget quiz, #Kahoot).Nedan ett praktiskt upplägg, där du kan testa din tyska genom att svara på tolv frågor. Varje fråga har fyra svarsalternativ:
 9. Jag har gjort en egen liten quiz i Kahoot, bestående av två frågor rörande #ekologiskafotavtryck:
 10. Och så finns Plickers (#Plickers). Ett ARS-verktyg som jag blev uppmärksam på via IKT-skafferiet:

 11. Sven Järgenstedt har skrivet om smarta responssystem (som Socrative, Mentimeter,):
 12. Se Linda Söderlinds intressanta bildspel "IKT i undervisningen" där hon bl a ha med en ARS undersökning bland lärare.

 13. Jag har själv använt mig av Audience Response Systems (ARS) som Socrative, Mentimeter, Voto och Infuselearning. Min sammanställning av dessa verktyg. Här ett konkret exempel på voto.se/ekologiskfot, allas svar kan ses på voto.se/poll/ekologiskfot.
 14. På sista tiden har jag även tittat närmare på Everyslide (tidigare liveprezo) som kombinerar vanlig OH-bilder med "fråga-svar-system" (ARS). Har lagt ut en presentation på everyslide.com/presentation/. Det är möjligt att delta via:  everyslide.com/presentation/TVXJSB  (där TVXJSB är den "kod" på sex tecken som behövs för att logga in på rätt presentation), eller kan man gå in via everyslide.com/share/MjI5MjY.
Like
Share

Share

Facebook
Google+