Af:s olika produkter

Af:s olika produkter: nystartsjobb, praktik och "arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning".

Embed

  1. Normalt i fas 1 och fas 2 får en arbetssökande hjälp att få/skapa arbete av en aktör inom Stöd och Matchning. Självklart är målet att få/skapa ett "vanligt arbete". Går inte det, finns "praktik" (när den arbetssökande ska lära sig något helt nytt, arbetsgivaren betalar ingenting) och "nystartsjobb" (när den arbetssökande till en början kan tjänsten "halvbra", arbetsgivaren betalar halva lönen under längst tid ett år. Efter ett år beräknas arbetstagaren prestera över 100 % på jobbet).
  2. Den 21 maj visade en handläggare i Lund en helt ny produkt "Arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning" (som enbart AlphaCE erbjuder?!):
  3. Men är inte "Arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning" egentligen samma sak som "praktik"!? En produkt där arbetstagaren får pröva på ett nytt jobb, eller om arbetstagaren behöver lära sig nya delar i sitt gamla arbetsområde. Praktik kan vara i ett par veckor, en, eller max, ett par månader och sedan, om parterna trivs med varandra, normalt övergå i vanlig tjänst. Ska inte alla aktörer inom Stöd och Matchning känna till praktik (eller om man kallar det arbetsförlagd arbetsmarknadsutbildning, en del kallar det "att komma in bakvägen")?
  4. Tycker arbetsmarknadens parter klarar sig mer än väl med produkterna "praktik" och "nystartsjobb"! Vem behöver arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning egentligen? (mer än AlphaCE).
  5. Tack Henrik för nedanstående artiklar. Hur konkurrerar jag med dem som har betald arbetskraft:
Like
Share

Share

Facebook
Google+