کسب اولین مدال طلای کشتی فرنگی المپیک توسط حمید سوریان

Embed

  1. سوریان مدال طلا را این بار به مادرش تقدیم کرد
    سوریان مدال طلا را این بار به مادرش تقدیم کرد
  2. Old Hamid Sourian The 6 Times World Champion شب طلايي با قهرماني سوريان
  3. R(21) Interview Hamid Soryan مصاحبه با محمد سوریان Iran
  4. مصاحبه حمید سوریان برنده طلای المپیک ۲۰۱۲ لندن Hamid Sourian
  5. Iran The Land of World Champion Hamid Sourian شب طلايي قهرمان سوريان
  6. R(4) Iran The Land of World Champion Hamid Sourian شب طلايي قهرمان سوريان
  7. Hamid Sourian The 6 Times World Champion شب طلايي با قهرماني سوريان
  8. فیلم لحظه دریافت مدال طلای حمید سوریان
Like
Share

Share

Facebook
Google+