As seen onFavicon for http://epi.vgregion.seepi.vgregion.se

Digikult 2014

Digikult är en mötesplats för alla som är intresserade av digitalt kulturarv med fokus på praktik och resultat. Konferensen hölls 26-27 mars 2014 på Göteborgs stadsmuseum.

Embed

  1. Moderator under konferensen var Kristina Berg från Arkitektur- och designcentrum och invigningstalen hölls av Anna Troberg, Piratpartiet och Christer Holmgren, Moderaterna.

  2. Per Furberg, advokat, och Johan Bålman, Regeringskansliet pratade om lösningar på hur juridik och teknik kan gå hand i hand när nya it-system utvecklas. E-delegationens juridiska expertgrupp har tillsammans med it-arkitekter tagit fram en juridisk vägledning för verksamhetsutveckling. 
  3. Johanna Berg från Digisam presenterade arbetet med att informera de medverkande myndigheterna och institutionerna om de juridiska frågor som är kopplade till digitalt bevarande och tillgängliggörande inom upphovsrättsliga frågeställningar. Men också om hur nya ramavtal och riktlinjer under 2014 tas fram som stöd till ABM-sektorn.
  4. KulturNav är en webbplats för att skapa, förvalta och distribuera gemensam öppen terminologi och auktoriteter med fokus på behovet hos museer och andra kulturarvsinstitutioner. KulturNav gör det möjligt att skapa och förvalta gemensamma listor över termer, personer, organisationer, platser och händelser och samla dessa i behörighetshanterade dataset.
  5. Riitta Tegelberg från Digitarium i Finland presenterade deras omfattande digitaliseringsprocesser.
  6. Mölndals stadsmuseum, Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland och Kållereds hembygdsförening har sedan flera år tillbaka ett väl utvecklat samarbete kring foto- och föremålsarkiv. Detta har resulterat i ett gemensamt arbete för digitalisering av materialet och ett tillgängliggörande av arkivmaterialet online.
  7. Lennart Guldbrandson från Wikimedia Sverige presenterade Wiki Loves Monuments och jakten på kulturarv med hjälp av crowdsourcing. Bland annat har Guinness rekordbok har utsett Wiki Loves Monuments till världens största fototävling. Mer än 12 000 personer deltog med mer än 365 000 bilder i 52 länder under 2013. 
  8. Dag 2, 27 mars.
Like
Share

Share

Facebook
Google+