Edcamp processledning

I dag deltog jag på ett Edcamp kring processledning, Kvällen inleddes med tre korta föreläsningar kring processer.

Embed

 1. De korta inledande föreläsningarna var följande:
  Gunnel Thydell, Hur hanterar man motstånd? Nacka gymnasium
  Peter Sandberg, Om Designtänkande, Ziggy Creative Colony
  Terese Raymond, Att facilitera. TeacherHack
  Christer Holger, Att leda med systemtänkande och självorganisering som grund. Skapaskolan
 2. En spännande diskussion följde där vi bland annat diskuterade att skolan som byggnad troligen kommer att bli mindre viktig, i alla fall för äldre elever i och med digitaliseringen. Men detta ställer självklart nya krav på oss och hur vi tänker kring närvaro. När alla elever får ett digitalt verktyg kan man ju vara inloggad och delta. Hur ställer vi oss till det? Hur kan vi tänka kring kollaborativt lärande bland elever? När vi vuxna samarbetar är det något positivt medan när elever gör det anser några att det är fusk. Hur kan våra kommunikationssystem underlätta bedömningsprocessen för lärarna eller ge tips på vad man bör repetera nästa lektion? Kan eleverna "tagga" sina arbeten utifrån kunskapskrav eller förmågor så att fler lärare kan ta del av dem och ha dem som grund för bedömning och betygsättning var andra intressanta frågor som dök upp.
 3. Evernote Tagged Learning Project
 4. De citat tag tar med mig från kvällen är: ”Vi måste prata om elevernas lärande och inte vår undervisning” Gunnel Thydell, "Jag är en facilitator" Therese Raymond, " Skifta fokus frånnoder till länkar – ett sätt att förstå ledarskapet" Christer Holger samt Petri Partanens inlägg på Twitter i marsmånad
  "Folk gör oftastinte som det är tänkt, om de inte har fått vara med och tänkt.#ledarskap #Organisationsutveckling #skola #elevhälsa"
 5. Tack för en trevlig kväll och för att jag fått tips om olika hemsidor, såsom Megalessons, Edpuzzle och Zaption samt, spännande program som detta Storify.


Like
Share

Share

Facebook
Google+