Edcamp processledning

I dag deltog jag på ett Edcamp kring processledning, Kvällen inleddes med tre korta föreläsningar kring processer.

Embed

  1. De korta inledande föreläsningarna var följande:
    Gunnel Thydell, Hur hanterar man motstånd? Nacka gymnasium
    Peter Sandberg, Om Designtänkande, Ziggy Creative Colony
    Terese Raymond, Att facilitera. TeacherHack
    Christer Holger, Att leda med systemtänkande och självorganisering som grund. Skapaskolan
  2. En spännande diskussion följde där vi bland annat diskuterade att skolan som byggnad troligen kommer att bli mindre viktig, i alla fall för äldre elever i och med digitaliseringen. Men detta ställer självklart nya krav på oss och hur vi tänker kring närvaro. När alla elever får ett digitalt verktyg kan man ju vara inloggad och delta. Hur ställer vi oss till det? Hur kan vi tänka kring kollaborativt lärande bland elever? När vi vuxna samarbetar är det något positivt medan när elever gör det anser några att det är fusk. Hur kan våra kommunikationssystem underlätta bedömningsprocessen för lärarna eller ge tips på vad man bör repetera nästa lektion? Kan eleverna "tagga" sina arbeten utifrån kunskapskrav eller förmågor så att fler lärare kan ta del av dem och ha dem som grund för bedömning och betygsättning var andra intressanta frågor som dök upp.