Tervetuloa Somy-roadshow -tapahtumaan!

http://blogi.somy.fi

Embed

 1. Jätämme useammassa roadshow-tapahtumassa aamupäivän intron kokonaan pois. Sen sijaan saat tämän materiaalin etukäteen.

  Ai miksi?

  Haluamme painottaa tekemistä ja vuorovaikutusta paikan päällä. Säästämme energian ja innon työpajoihin ja uuden omaksumiseen. Samalla saamme enemmän aikaa keskustella ja ideoida yhdessä. Pystymme paremmin vastaamaan kysymyksiin sekä ratkomaan mahdollisia ongelmia. Siksi olisi hyvä, jos orientoituisit jo etukäteen tämän materiaalin avulla päivään! Jos et ehdi kaikkea, tutustu erityisesti sinua kiinnostavaan sisältöön.
  Kirjaa mahdolliset kysymykset ylös joko itsellesi tai vielä mieluummin tämän koonnin kommentteihin, niin keskustelu voi alkaa jo ennen tapaamista ja jatkua vielä sen jälkeen. 

  Tavataan!  
 2. Teknologian kehittyminen on luonut meille paljon uusia mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa. Onko se pois vai lisää ihmisten välisistä kohtaamisista tai oppimisesta. Somyn projektikoordinaattori Ville Venäläinen: 
 3. Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa 2012 - Johdanto
 4. Toisaalta teknologia on edelleen liian usein itse pihvi. Tai ongelma, kun se ei toimi. Tulevaisuudessa teknologia voi olla lähes näkymätöntä, toimivaa ja pitkälle automatisoitua. Tällöin teknologia vapauttaa resursseja tärkeämpiin asioihin. Aalto yliopiston professori Teemu Leinonen: 
 5. Tällä hetkellä ympärille syntyy jo jatkuvasti avoimia ja suljettuja teknologian mahdollistamia oppimismalleja , jotka pilotoivat ja muuttavat perinteisempiä opetustapoja. Eniten esillä on ollu Flipped Classroom -malli, josta on Khan-Academyn innoittama innostuttu Suomessakin. Mistä siinä on kyse: 
 6. Käytännön kokeilu Suomesta: 
 7. Mutta kannattaako Khanin konsepti kopioida sellaisenaan Suomeen. Yhdysvaltalaisessa ja suomalaisessa tai ylipäätään eurooppalaisessa opetusjärjestelmässä on merkittäviä eroja. Itec-hankkeen väki pohti asiaa blogissaan hieman kriittisemmin: 
 8. Samaan aikaan ja jonkin aikaa on vahvistunut myös mahdollisuudet yhä yksilöllisempiin ratkaisuihin. Jo vuodesta 1997 on voinut koko lukion oppimäärän tai osia siitä suorittaa kokonaan Nettilukiossa. Myös virallisen koulumaailman ulkopuolelta alkaa nousemaan yhä autonomisempia mahdollisuuksia suorittaa oppivelvollisuuksia ja opintoja: 
 9. Sosiaalisen tai suositusten mukaan Yhteisöllisellä medialla voi ylittää joustavammin myös erilaisia rajoja: koulun ja kodin, oppiaineiden tai luokkien - koko koulu voi rakentaa itselleen toimivampaa, yhteisöllisempää ja merkityksellisempää arkea. Ennen kaikkea oppiminen muuttuu kokonaisvaltaisemmaksi, kun teknologia rikkoo formaalin ja informaalin oppimisen rajat ja pirstaleista syntyy kokonaisvaltaista, jopa uutta tietoa luovaa oppimista.
 10. Lähitulevaisuuden näkymiä avaa ensin professori Kai Hakkarainen, perään uusi Ylioppilatutkintolautakunnan pääsihteeri Kaisa Vähähyyppä. 
 11. Esimerkki jo käynnissä olevista kokeiluista, jossa lähestytään oppimista tutkivalla otteella, oppiainerajat ylittäen. Ilmiöpohjaisen oppimisen ja opettamisen -hanke:
 12. Yksi Somy:n koordinoimista hankkeista, Meidän koulu, aloitti lähes nollatilanteesta sosiaalisen median käyttöönoton. Hankkeen tavoitteena on kehittää alakoulun ympäristöä sekä sosiaalisen median että taiteen avulla kaikille merkityksellisemmäksi. Vuodessa on tapahtunut paljon; koululla on koko koulun yhteinen julkaisu verkossa, johon oppilaat kirjoittavat ja kuvaavat itselleen tärkeitä juttua. Usealla luokalla on blogi, jonka avulla viestitään myös kotiin koulun arkea, ja wikit ovat asettumassa osaksi opetusympäristöjä.

  Miten tämä onnistui? 
  Merkittävin yksittäinen tekijä oli hankkeen oivallus aloittaa muutos oppilaista, ei opettajista! Tätä kautta yhteisöllinen media on muuttunut nopeasti mielekkääksi ja motivoivaksi toimintaympäristöksi kaikille. Yksi hieno tapahtuma oli mm. koulun omat SOME-messut:  
 13. Myös koulujen välisiä rajoja on helppo rikkoa ja niistä koota intressien kautta yhteisöjä verkkoon: Y-love on yrittäjyyskasvatukseen keskittyvä hanke, jossa usean eri lukion oppilaat toimivat ja jakavat kokemuksiaan verkossa, mm. Facebookissa. 
 14. Kun toimintaympäristömme ja tapamme tehdä asioita muuttuvat digitaalisessa maailmassa, niin sillä näyttää olevan vaikutuksia myös analogiseen ympäristöömme. Ruotsiin rakennetaan kouluja, joissa ei ole lainkaan luokkia! 
Like
Share

Share

Facebook
Google+