Välkommen med på SoMy-roadshow!

http://blogi.somy.fi

Embed


 1. På de flesta Roadshow-tillställningar utelämnar vi i år förmiddagens introduktion. Istället får du det här materialet på förhand.
 2. Varför?
 3. Vi vill understryka betydelsen av att göra och samverka. Vi sparar energi och motivation till workshopparna och till att ta emot nya impulser. Samtidigt får vi mer tid för diskussion och för att brainstorma tillsammans. Vi kan än mer effektivt svara på frågor och lösa eventuella problem. Därför skulle det vara bra om du bekantar dig med det här materialet på förhand inför Roadshow-dagen! Om du inte hinner läsa igenom allt, koncentrera dig på innehåll som intresserar just dig. Skriv upp eventuella frågor, antingen för dig själv, eller ännu bättre, som kommentarer på detta innehåll, så kan diskussionen börja redan innan vi träffas och fortsätta efteråt. Vi ses!
 4. Teknologins utveckling har skapat många nya möjligheter för mänsklig samverkan. Är det en börda eller en avlastning i människors möten och under inlärning? Somys projektkoordinator Ville Venäläinen (försedd med svensk text): 
 5. Teknologin kan fortfarande vara ett problem, speciellt då den inte fungerar. I framtiden kan teknologin vara så gott som osynlig, fungerande och automatiserad. På så sätt befrias resurser till viktigare saker. Professor Teemu Leinonen vid Aalto Universitet (försedd med svensk text):
 6. Idag föds det hela tiden nya öppna och slutna inlärningsmodeller tack vare teknologin. De piloteras och förändrar de mer traditionella inlärningsmetoderna. Flipped Classroom-modellen har inspirerats av Khan-Academyn och har fått stor uppmärksamhet. Vad det handlar om berättar Daniel Barker i Stockholm, som också har testat det i sitt klassrum: 

 7. Men är Khans koncept något som det som sådant lönar sig att kopiera till Finland? Det finns stora skillnader mellan det amerikanska och det finländska och europeiska undervisningssystemet. Personal vid Itec-projektet analyserar fenomenet mer kritiskt i sin blogg:
 8. Man har redan en tid sett möjligheterna till allt mer individuella undervisningslösningar. Sedan år 1997 har man i Finland kunnat utföra en del eller alla gymnasiestudier på nätet i Nettilukio. Även utanför det officiella skolsystemet växer det fram autonoma möjligheter att utföra skolplikten och studierna:
 9. Med sociala mediers hjälp kan man smidigt överskrida olika gränser: mellan hem och skola, mellan olika ämnen eller varför inte klasser emellan. Hela skolan kan byggga upp en vardag som fungerar bättre, som skapar större gemenskap och som är mer betydelsefull. Inlärningen blir mer genomgripande då teknologin bryter gränser mellan formella och informella inlärningssätt. Man skapar omfattande inlärningssätt, som till och med kan skapa ny information. 
  Professor Kai Hakkarainen (försedd med svensk text):
 10. Exempel på ett pilotprojekt, där man närmar sig inlärning med nya, undersökande grepp genom att överskrida lektionsämnen:
 11. Ett av de projekt som Somy koordinerar, Meidän koulu, inledde arbetet med sociala medier från noll. Projektets mål var att utveckla skolans närmiljö med hjälp av sociala medier och konstämnen för att bli mer betydelsefull för alla. Man har gjort stora framsteg på bara ett år: skolan har en gemensam publikation på webben, där eleverna får skriva och fotografera saker som de själva upplever som viktiga. Många klasser har en egen blogg, och via den håller de kontakten med hemmet. Också wikis sidor håller på att få fäste som undervisningsmiljö. 
 12. Hur har detta lyckats?Den faktor som hade störst betydelse för projektets framgång var insikten med att inleda förändringen hos eleverna, inte lärarna. På detta sätt har sociala medier snabbt blivit en angenäm och motiverande verksamhetsmiljö för alla. En fin tillställning var skolans egen SOME-mässa:
 13. I Sverige genomförs många liknande projekt i större och mindre skala. I årskurs 4 i Ersmarks skola utnyttjas den enkla idén att använda en blogg för att kommunicera engelska på som motiverar elever till samarbete inom klassen och internationellt.
 14. Det är också lätt att överskrida gränser skolor emellan och skapa nätverk genom gemensamma intressen: Y-love är ett projekt i företagspedagogik, där elever från olika gymnasier agerar och utbyter erfarenheter på nätet, bland annat via Facebook. 
Like
Share

Share

Facebook
Google+