Nieuws & Blog

www.immaterieelerfgoed.be

Embed

 1. Inzoomen op erfgoed: België organiseert grote fotowedstrijd

 2. Mar 6, 2018 10:30 AM CET
 3. 2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. In Europa en ook in België worden verschillende initiatieven genomen om het rijke en verscheiden erfgoed in Europa te vieren. En dit gaat breed: van gebruiken, ambachten tot monumenten, objecten, archeologische sites enz. Samen met de federale overheid en de andere deelgebieden, zet de Vlaamse overheid in dit kader een fotowedstrijd op voor het grote publiek.
 4. De overheid roept iedereen op om te fotograferen wat hij of zij als zijn of haar erfgoed beschouwt en koestert. Dit kan zowel Europees, als immaterieel, onroerend of roerend erfgoed zijn.
 5. In totaal zullen 40 foto’s weerhouden worden door een Belgische jury. De prijsuitreiking vindt plaats in het najaar. De foto’s zullen nadien op meerdere locaties in België tentoongesteld worden.
 6. Wil je deelnemen? Iedereen mag max. vijf foto’s inzenden die hij/zij in België genomen heeft van één of meerdere object(en), plaats(en) of activiteit(en) naar keuze. Deadline voor inzendingen is 15 mei. Meer informatie en het reglement vind je hier.

 7. Gatz erkent de cultuur rond het Brabant trekpaard en Hondenzwemming als Immaterieel Erfgoed

 8. Jan 10, 2018 10:15 AM CET
 9. Minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om de 'Hondenzwemming in Sint-Baafs-Vijve' en 'De cultuur rond het Belgisch (of Brabants)trekpaard' toe te voegen aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze inventaris draagt bij tot de zichtbaarheid van immaterieel erfgoed en stimuleert het behartigen ervan. Op de lijst staan nu 52 elementen.
 10. Minister van Cultuur Sven Gatz: “Ik ben blij dat we twee nieuwe tradities kunnen toevoegen aan de Inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Zowel de Hondenzwemming als De cultuur rond het Belgisch trekpaard zijn tradities die heel wat volk op de been brengen. Met de erkenning zetten we beide tradities niet alleen extra in de kijker, we zorgen er ook voor dat ze in stand worden gehouden zodat ook volgende generaties ervan kunnen genieten.”
 11. De Inventaris Vlaanderen is onderdeel van het interactief platform immaterieelerfgoed.be:een ontmoetingsplaats voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen. Het platform is een inspiratiebron, kennisbank en contactforum voor al wie immaterieel cultureel erfgoed mee een toekomst wil bieden. Het immaterieel erfgoed wordt hierin omschreven, verspreid en doorgegeven; betrokken organisaties en personen maken zich er bekend. In het vakjargon “borgen” we zo het erfgoed om het te bewaren voor de toekomst en er de passie voor te blijven delen en beleven.
 12. Hondenzwemming Sint-Baafs-Vijve
 13. De Hondenzwemming in Sint-Baafs-Vijve (West-Vlaanderen) is opgericht rond 1850. Dit diervriendelijk evenement bestaat zo al meer dan 165 jaar. De Sint-Bavovrienden organiseren de jaarlijkse loop-en zwemwedstrijden voor honden op de tweede zondag van oktober. De Hondenzwemming maakt deel uit van een heel feestweekend en verbindt zo al generaties lang duizenden mensen.
 14. Tijdens de wedstrijd lopen de honden een kort stukje over een weide, springen in de Oude Leie en zwemmen om ter snelst naar de overkant. Er zijn géén geldprijzen verbonden aan de wedstrijd. Het gaat de deelnemers om de “eer” (vaak zelfs de familie-eer) en het in stand houden van deze Sint-Baafs-Vijfse traditie.
 15. Om de diervriendelijkheid te verzekeren is er een streng wedstrijdreglement. De Sint-Bavovrienden doen ook sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn en werken samen met dierenrechtenorganisaties.
 16. De cultuur rond het Belgisch (of Brabants) trekpaard
 17. Belgische trekpaarden zijn grote en breedgebouwde koudbloedpaarden met een uitgesproken spierontwikkeling. Ze staan bekend om hun zachtaardig karakter en vermogen om zware lasten te trekken en in gezapig tempo te verplaatsen. Momenteel zijn er nog enkele honderden fokkersactief. Er staan zo’n 7.400 Belgische trekpaarden in Vlaanderen in het stamboek, een meerderheid van het aantal Belgisch trekpaarden. De Koninklijke Maatschappij het Belgisch Trekpaard (KMBT) houdt sinds 1886 het stamboek bij. Zij waakt over de toepassing, de ontwikkeling en de verbetering van de rasstandaard in de fokkerij.
 18. De landbouw- en nijverheidssector draaide tot de jaren 1950-1960 in belangrijke mate op de inzet van trekpaarden. Toen na de Tweede Wereldoorlog tractoren meer en meer de trekpaarden vervingen, namen de activiteiten van de fokkerijen snel af. Maar het trekpaard en zijn cultuur verdwenen nooit helemaal. Gepassioneerde fokkers bleven het ras koesteren en kweekten vanaf dan vooral als hobby.
 19. De fokkerij maakt de kern uit van De cultuur rond het Belgisch trekpaard. Dit omvat het in stand houden en kweken van het ras, gericht op het stamboek en de rasstandaard, met kennis over genetische overdracht van raskenmerken en gebruiken in de hengstenhouderij. Er bestaat in deze cultuur een levendige traditie van keuringen en prijskampen. Slechts een beperkt aantal traditiedragers werkt vandaag nog altijd met dit prachtige dier. Zij beschikken over de uitgebreide kennis en vaardigheden en het roerende erfgoed, zoals traditionele voer- en werktuigen, en geven zo ook het immaterieel erfgoed een toekomst.

Like
Share

Share

Facebook
Google+