Srbija u Prvom svetskom ratu

Prvi svetski rat, prvi veliki sukob koji je odneo mnogo života i u kome je učestvovalo mnogo država.

Embed

  1. Početkom XX veka desile su se važne promene u Srbiji. Dinastija Obrenović nije više bila na čelu države. Zamenila ju je dinastija Karađorđević. Nakon Balkanskih ratova Turska je konačno proterana sa Balkana, a Srbija je proširila svoju teritoriju. Na čelu Srbije nalazio se kralj Petar I Karađorđrvić koji je nakon uspeha u Balkanskim ratovima dobio nadimak Oslobodilac. Nakon ratova, Srbija je bila veoma oslabljena, ali nije ni dobila priliku za oporavak jer su Nemačka i Austrougarska želele novu podelu teritorija u svetu i započela je trka u naoružanju.
  2. Austrougarska je želela proširenja na teritoriju Srbije. Nju je plašila mogućnost ujedinjenja Srbije sa južnoslovenskim narodima koji su živeli pod austrougarskom vlašću i samo je tražila povod za izbijanje rata. Povod za rat pronađen je u događaju koji se desio 28.juna 1914. Mladi Srbin, Gavrilo Princip, ubio je u Sarajevu princa prestolonaslednika Austrougarske, Franca Ferdinanda.
  3. Centralne, protivničke sile bile su Nemačka, Austrougarska, Bugarska i Turska. Sile Antante predstavljale su one zemlje koje su se protivile Austrougarskoj i Nemačkoj, a to su Velika Britanija, Rusija, Amerika, Francuska, Japan, Italija, Srbija i Crna Gora.
  4. Već u avgustu 1914. Austrougarska napada Srbiju iz pravca Drine i tada se odigrava prva velika bitka na planini Ceru. Slabije naoružana i sa manje vojnika Srbija je ipak uspela pod vođstvom Stepe Stepaovića da pobedi austrougarsku vojsku. Povodom te pobede srpski kompozitor Stanislav Binički komponovao je čuvenu pesmu Marš na Drinu.
  5. Marš na Drinu (sa uvodom) [Lyrics Video]
  6. Velika bitka odigrala se i na reci Kolubari pred kraj 1914. godine. Njom je komandovao Živojin Mišić. Posle te bitke nastupa miran period do oktobra 1915. godine kada neprijateljske sile, Austrougarska, Nemačka i Bugarska napadaju Srbiju sa više strana. S obzirom da je Srbija već bila oslabljena tifusom koji je vladao tokom godine, nije imala snage da se uspešno brani i ta situacija naterala je stanovništvo i rukovodstvo u povlačenje. Narod, kralj i rukovodstvo krenuli su prema Crnoj Gori i Albaniji.
  7. Povlačenje vojske trajalo je dva meseca u toku zime i tu su zabeležena nadljudska stradanja srpskog naroda sa kojim je bio upoznat i svet. Mnogo ljudi izgubilo je život u planinama Albanije. One koji su preživeli Francuska i Italijanska vojska prebacila je na ostrvo Krf. Mnogi su bili bolesni i isrcpljeni tako da je veliki broj izgubio život i nakon prebacivanja na Krf. Zbog nedostatka mesta za sahranjivanje mnogi su bacani u more, a taj deo kod ostrva Krf i Vido nazvan je Plava grobnica po kojoj je Milutin Bojić napisao istoimenu pesmu.
  8. Na Krfu se srpska vojska oporavljala nekoliko meseci. Kada je oporavak bio potpun vojska je prebačena na Solunski front gde je otpočelo napad na neprijateljske snage preko Makedonije pa sve do Srbije i do oslobođenja. Beograd je oslobođen 1. novembra 1918. godine, a Nemačka je kapitulirala 11. novembra 1918. godine i taj dan se danas slavi kao Dan primirja u Prvom svetskom ratu.
  9. 1. decembra 1918. godine regent Aleksandar I Karađorđević je u ime svog oca proglasio nastanak Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
Like
Share

Share

Facebook
Google+