I perquè no?

Anàlisi sobre el futur de la Costa Brava en relació amb el turisme. Estratègies per sortir d'aquesta crisi tradicionalista que fa ja alguns anys patim.

Embed

 1. Abans de començar a crear la meva “historia”, i dic historia ja que fem servir el programa Storify, vaig pensar en un simple títol, un títol que crides l’atenció del públic i que aquest s’engresqués en seguir llegint. Va ser el primer que em va passar pel cap i ara veig que estava equivocat.

  El títol que jo suggeria era, Té futur la Costa Brava? Com si fos una pregunta tancada en la qual només poguéssim respondre si o no. Considero que la meva equivocació inicial és la de dubtar l’imminent futur d’aquest magnífic paratge. Tots sabem que fa aproximadament uns deu anys i no a tots els llocs igual, les destinacions turístiques de litoral pateixen una certa crisi que segons els municipis han intentat solucionar mitjançant la diferenciació per exemple. Més endavant veurem però, que aquesta diferenciació amb el temps s’ha convertit en una nova estandardització. Això però, no vol dir que hàgim d’excloure la Costa Brava del marc turístic, seria impensable en qualsevol mesura.

  És en un instant fugaç, una visió llampec que, mentre camines pel camí de ronda de Torre Valentina, et fa adonar del lloc privilegiat en el qual vivim. Veus l’aigua turquesa en algunes cales, els pins que arriben quasi fins tocar la sorra gruixuda, les petites illes on les gavines reposen. És aquí quan comprens perquè la Costa Brava és el que és turísticament parlant.

 2. Per tot això el meu títol o la meva primera idea millor dit, no és correcta, perquè un lloc de la magnitud paisatgística, cultural, gastronòmica i social com la Costa Brava NO POT no tenir un futur. Hem, per tant, d’intentar assegurar un futur sostenible basant-nos en les noves demandes dels turistes, turistes que veurem que estan canviant les motivacions i cada cop més el que busquen és la “seva” destinació. Per tant, hem d’oferir creativitat al “nou” turisme.

   

  M’agradaria exposar la meva opinió per tal de que la meva historia sigui el més clara possible. Partim de que a la Costa Brava, segons el meu punt de vista, hi ha municipis fordistes i municipis més tradicionalistes, per dir-ho d’alguna manera. Expliquem-nos millor, hi ha llocs de la Costa Brava on el turisme massificat, el turisme fordista no va poder entrar, almenys d’una manera forta com ho va fer a Lloret de Mar (exemple ja arxiconegut al parlar de fordisme), Blanes, Roses o Platja d’Aro per exemple. En canvi, altres llocs com Cadaqués, Calella de Palafrugell, Llafranc, Tamariu i més municipis sobretot de l’Alt Empordà on el fordisme no va “fer de les seves” poden gaudir encara de les típiques casetes de pescadors i els petits carrerons que desemboquen a la plaça major, com si d’un espai comú es tractés.

   

   

  Crec que és complicat intentar dirigir cap a un futur millor la Costa Brava sense tenir en compte aquest dos tipus de destinacions ja que està clar que les solucions que donarem per exemple per Platja d’Aro o Lloret de Mar no podran ser les mateixes solucions que donarem per una destinació totalment diferent a les ja esmentades anteriorment com pot ser Cadaqués.

 3. Així com si desmuntéssim una matrioska, podem afirmar que Espanya és la quarta destinació turística mundial, Catalunya la primera del estat espanyol i la Costa Brava rep un percentatge bastant important d’aquests turistes. 

 4. Així doncs estem dirigint una part important del turisme del estat cap a noves maneres de fet turisme o millor dit al inrevés, els turistes cada vegada més ens estan fent canviar les maneres de promocionar-nos, pensar, competir, oferir...Els turistes canvien, de fet tot està canviant i per tant ens hem d’adaptar i intentar dirigir aquest canvi envers les nostres metes i objectius.

  Davant la crisi del model tradicional de turisme que presenta la Costa Brava des de fa alguns anys, tard o d’hora ens hem de plantejar un canvi i arriscar-nos. Cal aprofitat tot el que fins ara a passat i plasmar-ho al futur a llarg termini de la Costa Brava. Considero que primerament hem d’unir  esforços, treballar conjunta i constantment però sempre deixant al turista llibertat perquè tingui opció de triar l’oferta que més s’adequa a les seves característiques i demandes.

 5. Treballar conjuntament vol dir establir una mena de pla, un escrit on redactem clarament uns objectius a llarg plaç i on tots els municipis hi participin, hi ha d’haver unitat sempre. Un cop tenim aquesta unitat, aquest equip que treballa conjuntament i seguint uns partons similars (sempre ens adeqüem mínimament a les característiques de cada municipi), podrem definir un pla municipal turístic de cada municipi que s’haurà de confeccionar seguint unes línies generals del pla major i unitari.

   

  Com sempre, coneixem molt millor el problema que no pas les solucions que podem aportar. Tenim una Costa Brava massa estacionalitzada on molts hotels tanquen quan es troben en temporada baixa (més ben dit quan no es troben en temporada alta), hi ha poca qualitat a les zones més fordistes, poca sostenibilitat, moltes cuitats sense centre “exopolis”, massa liminalitat...Tot això i al llarg dels anys ha fet que el turisme a la Costa Brava tingues disminucions importants l’any 2009, 2010 i veurem com acaba el 2011.

 6. Per això hem de trobar la o les solucions possibles per redirigir la Costa Brava tenint en compte les noves demandes, els nous turistes, forts competidors com son els nous mediterranis i la necessitat o millor dit obligació de que els establiments d’allotjament obrin tot l’any. Jo personalment considero que cal reinventar-se, buscar aquell “i perquè no?” que ens diferenciï de la resta, buscar el nostre element diferenciador i saber promocionar-lo de manera adequada creant un portal web de la Costa Brava amb subdivisions per municipis on el turista pugui “interactuar” amb la destinació abans i després de visitar-la.  Jugar una mica amb el que busca el turista i oferir-li quelcom que només pugui experimentar a la Costa Brava.

 7. Cal també proposar coses més concretes i concises sempre amb un pla a seguir. Municipi amb pla vol dir que se’n sortirà millor que un sense pla (Donaire). 

 8. José Antonio Donaire, Prof. Universitat de Girona
 9. Apostem per la sostenibilitat de TOTA la Costa Brava, una bona relació entre el turista i la ecologia, entre el turista i la població local i un respecte mutu envers el turista i la destinació. Avui dia molts turistes son conscients de tot el tema del medi ambient, protecció de la natura i estan disposats a pagar més per exemple per allotjar-se en un hotel que sigui sostenible i els faci sentir que estan contribuint a un millor medi. 

   

  Com he dit al principi del text, separem la Costa Brava en municipis fordistes i municipis més tradicionalistes. No cal eliminar completament del mapa qualsevol element fordista de la Costa Brava però si que s’han de reinventar. Com be diu en Ricard, pot ser una opció però no nomès mantenir sino millorar-ho, sense deixar l'escència fordista.

 10. Destinacions fordistes haurien de fer una remodelació, recreació de tots els hotels per tal de donar un aire renovat i modern, oferir activitats complementaries a la mateixa destinació, promocionar els productes de natura i relax, cuidar-se especialment de la neteja de les platges i conscienciar de manera molt adequada tant al turista com a la població local de la importància de la preservació de les mateixes.

   

  Al pensar en una destinació fordista no pensem sempre en Lloret i en la festa, alcohol, brutícia, estrangers violents en busca de sexe o altercats nocturns entre la policia i els turistes. Segons un estudi fet per la UdG sobre les motivacions de la gent que aterra al aeroport Girona-Costa Brava, només el 7% dels turistes venen motivats per l’oci nocturn.

   

  En quant a les destinacions més tradicionalistes, crec que cal vendre un producte emocional. Aquí veiem un exemple.

 11. M’explico, ara i més que mai moltes de les coses que fem o posseïm les fem o posseïm per la experiència i emoció que ens donen. En definitiva, quan comprem un iPhone™ o qualsevol producte relacionat estem comprant el que això significa, el que et fa sentir, estem comprant l’experiència que dona la marca. Això és el que cal buscar en aquestes destinacions i a la Costa Brava en general, tenir un producte que aporti una felicitat especial al client i que només sigui possible el seu gaudiment a la Costa Brava. 

   

 12. Crear una xarxa de municipis de la Costa Brava, que treballin amb els mateixos objectius i regits per unes pautes i normes concretes.

   

  Alhora de construir aquestes millores, fer aquests plans i regenerar-nos cal conèixer com és el turista que ve, un turista que no te res a veure amb el convencional, en definitiva tots busquen gaudir d’una experiència extraordinària però cada cop més això s’està fent de maneres diferents.

 13. Del hotel a la platja i de la platja al hotel passant per la piscina. Aquest era bàsicament el recorregut dels turistes en l’època fordista, avui molts ho continuen fent però els temps canvien i les noves mentalitats, maneres de fer turisme, caiguda de la Unió Soviètica, globalització, “low cost”, estan fent que el turista canviï, i molt.

   

  Primer de tot dir que el nou turista és una persona digitalitzada, fa les seves reserves on-line, freqüenta alguna xarxa social, sol tenir un mòbil avançat i internet és el seu canal d’informació principal. Una cosa molt important que fan és que cada cop més actuen com a connectors entre oferta i demanda, m’explico. El turista actual, podríem dir-li turista 2.0, té una actitud molt activa en la creació del producte turístic i després d’experimentar-ho, li agrada compartir les seves vivències a la xarxa contribuint d’aquesta forma a crear una reputació on-line. El nou turista està cada cop més atret pel turisme cultural i el turisme que comporta cuidar el cos i la ment, a més dels valors emocionals que això comporta.

   

  Ara be, abans he dit que la caiguda de la Unió Soviètica està fent canviar els turistes, això és una realitat. Els “nous turistes”, sobretot russos i xinesos, comencen a tenir un poder adquisitiu mig i poden fer vacances i viatjar, cosa que amb el règim soviètic no podien. Però parem-nos a parlar dels russos.

Like
Share

Share

Facebook
Google+