D'ON VENIM? CAP ON ANEM?

La realitat turística d'un país no es fàcil d'analitzar de manera aïllada. Es necessari un enfocament més integral per tal d'establir una estratègia i les tàctiques necessàries per aconseguir les nostres metes i objectius. Però jo em pregunto: Quines són aquestes estratègies i aquestes tàctiques de les quals tothom en parla?

Embed

 1. Intentaré plasmar mitjançant paraules quines són aquestes estratègies de les destinacions madures i quines crec que realment podrien ajudar a ciutats com Lloret de Mar a resoldre desequilibris estructurals com: l'estacionalitat, la degradació del entorn paisatgístic, la reducció dels despeses mitges i la escassa capacitat per generar productes turístics complementaris. 


  El primer pas, i un dels més importants, es el fet de treballar a nivell local. Ja que són les autoritats locals les que tenen gran part de les competències fonamentals per començar a desenvolupar un turisme sostenible i aproximar-se a la població. Es necessari que la població comenci a conscienciar-se de que el nostre turisme de litoral ha d'iniciar un procés de canvi urgent i que només amb l'ajuda de tots els sectors es podrà realitzar una bona gestió i es podrà obtenir un bon resultat. 


 2. La qualitat: una necessitat

  Ens trobem en un moment de la vida de les nostres destinacions en que seva qualitat s'ha vist reduïda fins ha un punt desorbitat, per aquesta raó, la millora en la qualitat i l'equilibri qualitat- quantitat- preu s'han de començar a integrar en les nostres destinacions. Tal com diu la Sílvia Bullich:

 3. Pot ser és una afirmació molt dràstica però si realment volem millor la qualitat del nostre espai també el preu que es cobrarà per gaudir d'aquest serà més elevat.  Tot i perdre part de la demanda, amb aquesta estratègia començarem a guanyar-nos un turista també de qualitat i per tant, anirem corregint tots aquells factors de desequilibri que tenen com a resultat la pèrdua de competitivitat. 

 4. Futur sostenible
 5. Aquesta és, per mi, l'estratègia més necessària i una de les que no podem oblidar. Hem de començar ha aplicar criteris de sostenibilitat als municipis com Lloret de Mar que han superat greument la capacitat de carrega del territori i on la utilització eficient dels recursos naturals és nul·la. 
  Diuen, que el turisme sostenible és més per espais turístics emergents o per les zones naturals, però jo opino que l'activitat sostenible és el nostre futur, tant en l'àmbit turístic com en molts altres sectors.
  S'ha de potenciar la inversió en l'espai natural i en la creació de nous espais sostenibles. Es a dir, començar a pensar que aquesta estratègia no només ajudarà a respectar i protegir el territori, també incrementarà la qualitat del nostre servei i potenciarà l'arribada d'un altre tipus de turista.

 6. Turismo Sostenible. La Inversión en el Entorno Natural
 7. La re-creació del espai urbà

  Tot i semblar ciutats, moltes de les destinacions del litoral estan exemptes de bona part dels elements que conformen un espai urbà. Són espais fragmentats, espais mosaic, que estan formats per moltes peces però que no es connecten entre elles. Per això diem que són ciutats sense centre que no responen als cànons d'espai urbà convencional. Degut això moltes localitats creen estratègies contràries a les turístiques, busquen maneres de atraure residents i reduir l'activitat turística. Per tant, podem dir que intenten allargar durant tot l'any la vocació residencial i no tan la turística.
  Per fer això les ciutats han de plantejar-se un seguit de canvis en les seves infraestructures, han de modificar la seva imatge de ciutat turística per tal que aquest espai es torni un espai urbà, un lloc per viure. Com per exemple mitjançant:
 8. Una realitat artificial


 9. La hiperrealitat és una estratègia innovadora i impactant però a la vegada una mica contradictòria a les altres estratègies. Amb això intento dir que la hiperrealitat esdevé l'antítesi de lo autèntic i de la sostenibilitat, una de les nostres alternatives anteriors, pel fet de crear espais molt allunyats i fins i tot inexistents.  Malgrat tot, és una de les possibles solucions al turisme de les destinacions madures, perquè aquestes necessiten crear entorns singulars que permetin destacar en el mercat global del turisme litoral.
  Generar espais temàtics, llocs únics i especials pot ser una opció a l'hora de sortir de l'estandardització i l'estancament. Sobretot amb l'implantament de la nova Arquitectura lúdica i post-modernista que planteja nous espais assumint la in-autenticitat i la hiperrealitat. 


  Illa Isozaki de Blanes, un espai hiperreal. 

 10. VI Fira d'indians de Begur 2009
 11. Azerbaijan in 2020
 12. Ara i aqui: el turisme efímer

 13. Un dels principals problemes del turisme fordista es que totes les estratègies que en un principi eren innovadores i úniques han passat a ser copiades i repetitives, ha esdevingut estàndard. De la mateixa manera passa amb el turisme efímer, amb els productes turístics de curta durada com: els festivals de música, les campanyes gastronòmiques, les fires o els esdeveniments esportius. Pel turisme del futur hem de buscar alternatives  basades en la imaginació, la creativitat i en el sentit de la paraula única, hem de crear experiències.

  Jo em plantejo: Són aquests tipus d'activitats una solució per al nostre turisme de litoral? 
  Des del meu punt de vista estem molt lluny de solucionar l'estancament de les nostres destinacions mitjançant esdeveniments, que difícilment podrem evitar que altres pobles ja els hagin realitzat abans que nosaltres. Per això crec que el turisme efímer és i serà una alternativa al nostre turisme, un pilar que reforça la nostra activitat però no el motor d'aquesta. 

 14. Sí, el turisme efímer pot servir, com he dit amb anterioritat, com a un reforç al nostre turisme. Pot ser utilitzat com a eina per rebre turistes durant altres èpoques del any, però sempre de manera puntual i inestable. El turisme efímer és una eina de gran utilitat que s'ha de fer servir en el nostre procés de reconversió.


 15. LLORET DE MAR I LA SEVA MADURESA INSOSTENIBLE

  << No hay soluciones inmediatas ni, menos aún, definitivas. Hay simplemente, caminos mejores y peores >>

1
Share

Share

Facebook
Google+