Cover photo for Europaperspektiv

Europaperspektiv

Tvärvetenskapligt bokprojekt som sprider aktuell EU-forskning från svenska universitet till en bred publik. Tweets från redaktionen bakom 18:e årgången.