Ajo-ohjeita EU-tiedon valtateille!

Tämä on Euroopan komission Suomen-edustuston tietopalvelun kokoama paketti eniten käyttämistään EU-tiedonlähteistä. Listaa päivitetään tarpeen mukaan. Loppuun on koottu erilaisia neuvontapalveluita ja teemasivustoja.

Embed

 1. Yleistietoa ja EU:n toimintaa

  Europa-palvelin

  EU:n virallinen verkkosivusto tarjoaa
  - perustietoa EU:n toimintatavoista
  - EU:n tuoreita uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista
  - linkkejä EU:n toimielinten ja virastojen verkkosivustoilla oleviin tietoihin
 2. Euroopan komissio


  Komissio on yksi Euroopan unionin keskeisistä toimielimistä. Se edustaa ja puolustaa koko EU:n etuja. Komissio laatii ehdotuksia uutta EU-lainsäädäntöä varten ja hoitaa EU:n politiikan käytännön toteuttamiseen ja varojen käyttöön liittyviä tehtäviä. Komissiossa on yksi jäsen kustakin jäsenmaasta.
 3. Komission pääosastot


  Komissio jakautuu useisiin pääosastoihin ja yksiköihin. Tässä osiossa pääosastot on luokiteltu toimialan mukaan. Muut komission yksiköt käsittelevät joko yleisempiä hallinnollisia kysymyksiä tai keskittyvät johonkin tiettyyn kysymykseen, kuten petostentorjuntaan tai tilastoihin.
 4. Euroopan komission Suomen-edustusto


  Euroopan komission Suomen-edustusto tiedottaa suomalaisille ajankohtaisista EU-asioista ja pitää komission ajantasalla yhteiskunnallisesta ja poliittisesta kehityksestä Suomessa. Lisäksi edustusto ylläpitää suhteita päätöksentekijöihin, viranomaisiin, sidosryhmiin ja kansalaisjärjestöihin.
 5. Tutustu myös edustuston Euronautti-blogiin!
 6. Euroopan komission Suomen-edustuston tietopalvelu

  Infopiste (Malminkatu 16) ma-pe klo 10-16.30
  Sähköposti: comm-rep-hel-library@ec.europa.eu
 7. Euroopan parlamentti


  Eurooppalaiset äänestäjät valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet suorilla vaaleilla viiden vuoden välein. Euroopan parlamentti siis edustaa EU-kansalaisia. Parlamentti on EU:n neuvoston ohella toinen EU:n tärkeimmistä lakia säätävistä elimistä.

  Euroopan parlamentilla on kolme päätehtävää:

  - keskustelee EU:n lainsäädäntöaloitteista ja hyväksyy säädökset yhdessä neuvoston kanssa
  - valvoo komissiota ja muita EU:n toimielimiä ja huolehtii siitä, että ne toimivat demokraattisesti
  - keskustelee EU:n talousarviosta ja hyväksyy sen yhdessä neuvoston kanssa.
 8. Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto


  Parlamentin tiedotustoimisto jakaa tietoa parlamentin toiminnasta, jäsenistä ja päätöksistä. Kohderyhmiä ovat mm. tiedotusvälineet, koulut ja muut oppilaitokset, tutkijat, viranomaiset ja järjestöt. Toimisto palvelee myös yksittäisiä kansalaisia. Toimistosta voi kysyä Euroopan parlamentin työhön, rakenteeseen ja jäseniin (lainsäädäntötyö, valiokunnat, puhemiehistö jne.) liittyvistä asioista. Sivustolta löytyy myös suomalaisten parlamentin jäsenten yhteystiedot
 9. Euroopan unionin neuvosto


  Euroopan unionin neuvoston – eli lyhyesti neuvoston –tapaamisissa EU-maiden kansalliset ministerit hyväksyvät lainsäädäntöä ja koordinoivat toimintapolitiikkaa.
 10. Eurooppa-neuvosto


  Eurooppa-neuvoston kokoukset ovat huippukokouksia, joissa EU:n johtajat päättävät politiikan yleisistä painopisteistä ja tärkeimmistä aloitteista. Kokouksia on yleensä neljä vuodessa, ja niillä on pysyvä puheenjohtaja.
 11. Erillisvirastot (esimerkiksi Euroopan ympäristökeskus, kemikaalivirasto)


  EU:lla on yli 30 virastoa, jotka on hajautettu eri EU-maihin. Niiden tehtävänä on toteuttaa EU:n politiikkaa eri aloilla, ja ne huolehtivat erityisesti teknisistä, tieteellisistä, operatiivisista ja/tai sääntelytehtävistä.
 12. Töihin tai harjoitteluun?

Like
Share

Share

Facebook
Google+