Kulturens vita hegemoni, gestaltning och ansvar #vitnorm

Ett panelsamtal med Ulrika Dahl, Athena Farrokhzad, Nathan Hamelberg och Lawen Mohtadi. Samtalet syftar till att diskutera och lyfta fram det senaste årets kulturdebatter, stereotyper i populärkulturen och vithet som norm inom ett svenskt postrasistiskt samhälle.

Embed

Like
Share

Share

Facebook
Google+