Historikermötet 2014

Stockholm 8–10 maj 2014

bydigihist.se354 Views
Favicon for https://storify.com
storify.com
311 views
Favicon for https://twitter.com
twitter.com
43 views
Embed

  1. Detta är en sammanställning av tweets taggade med #hist2014 eller #historikermötet som publicerats mellan den 5 maj och 10 maj 2014, baserat på resultat från Storifys egen sökfunktion. Denna är inte alltid helt pålitlig så sammanställningen gör inte anspråk på fullständighet. Många av inläggen nedan gav också upphov till konversationer som inte finns med här, där syftet främst är att återge själva rapporteringen från mötet och där det av praktiska skäl bara varit möjligt att inkludera inlägg som haft någon av de nämnda taggarna. Sorteringen av materialet efter session osv. kan innehålla misstag här och var, men i princip bör det följande ge en relativt heltäckande bild av twitterflödet från Svenska historikermötet 2014. Sammanställningen är gjord av Kenneth Nyberg (@ksnyberg).
  2. 5–7 maj

  3. Torsdag förmiddag (8 maj)

  4. Att hitta en tagg
  5. På väg
  6. Torsdag eftermiddag (8 maj)

Like
Share

Share

Facebook
Google+