Antivaccinationsföreläsning, Västerås 18/9

Föredragshållare: Linda Karlström från vaccin.me

Embed

 1. Svar:
 2. "Sjukdomen börjar ofta med en svaghet i armar eller ben, och förvärras under några veckor. Därefter brukar det vända och de flesta blir friska, även om det kan ta månader"
 3. Svar:
 4. "atypical measles occurs only in persons who received inactivated (“killed”) measles vaccine (KMV) and are subsequently exposed to wild-type measles virus. An estimated 600,000 to 900,000 persons received KMV in the United States from 1963 to 1967. KMV sensitizes the recipient to measles virus antigens without providing protection. Subsequent infection with measles virus leads to signs of hypersensitivity polyserositis.

  The illness is characterized by fever, pneumonia, pleural effusions, and edema. The rash is usually maculopapular or petechial, but may have urticarial, purpuric, or vesicular components. It appears first on the wrists or ankles. Atypical measles may be prevented by revaccinating with live measles vaccine.

  Moderate to severe local reactions with or without fever may follow vaccination; these reactions are less severe than with infection with wild measles virus."[min förstärkning]
 5. Naturligtvis är utvecklingsländer hårdare drabbade av denna typ av virus men även västvärlden har varit och är drabbad.
 6. Som Pekka säger ovan låg USA på mellan 55 000 - 70 000 barn per år på sjukhusintagningar.
 7. I Storbritannien är siffrorna runt 18 000 per år.
Like
Share

Share

Facebook
Google+