تبریزین یولی

سنه قوربان اولوم تبریزین یولی گئدنلر بوش گئدیر، گلنلر دولی قیز، سینه ن اوسته یاسمن کولی درسم ئولدوره رلر، درمه سم ئوللم عالم قاسیموف در یکی از کنسرت هایش در تبریز Alim Qasimov: Tabrizin Yoli, Concert in Tabriz

Embed

  1. Alim Qasimov - Tebrizin Yolu
Like
Share

Share

Facebook
Google+