در خیابان های باکو

چقدر آسان است مرگ در خیابان های باکو... این ها فتو شاپ نیستند. تکه هائی هستند از نوار های پلیس ترافیک باکو که بطور منظم از طرف آژانس خبری «ترند» منتشر میشوند. ...

Embed

  1. چقدر آسان است مرگ در خیابان های باکو... این ها فتو شاپ نیستند. تکه هائی هستند از نوار های پلیس ترافیک باکو که بطور منظم از طرف آژانس خبری «ترند» منتشر میشوند. ...
  2. Bakı 2012 - Ölüm Piyadaları
Like
Share

Share

Facebook
Google+