Jornades "Compartim experiències 2017"

Organitzades pel CEP d'Eivissa i celebrades a la UIB els dies 24 i 25 de maig de 2017

Embed

 1. New photo by Montse González
  New photo by Montse González
 2. Presentació de les jornades a càrrec de la Dra Gral de Formació professional i Formació Permanent del Professorat, Maria Francisca Alorda Vilarubias.
 3. Aprendre per avaluar o avaluar per aprendre? Coral Regí

 4. Aprendre per avaluar o avaluar per aprendre amb Coral Regi - Part I
 5. Aprendre per avaluar o avaluar per aprendre amb Coral Regi - Part 2
 6. Totes les presentacions

 7. Teatre fòrum per a la cohesió (CEIP Sa Graduada) Aprenentatge per projectes a l'ESO (IES Isidor Macabich) L'aprenentatge cooperatiu a l'etapa d'Infantil (CEIP Can Misses) Formació entre iguals (EOI) Connecta (CEIP can Cantó i CEIP Poeta Villangómez) Les bones preguntes, model sistèmic (CEIP Sant Ciriac) Creixem amb les emocions (EI Ses Païsses) Aules conscients (diversos centres)
 8. Les Tutories de la FP bàsica. IES Sa Colomina
 9. Els jocs, una experiència de projectes a 1r d'ESO. IES Sa Colomina
 10. El teatre fòrum al CEIP Sa Graduada.
 11. Una mostra de treball per projectes internivell a l'IES Macabich
 12. El treball cooperatiu al CEIP Can Misses
 13. Formació entre iguals. L'experiència de la EOI d'Eivissa
 14. La cohesió de grup a la FP Bàsica
 15. Connecta. Un projecte intercentres. CEIP Can Cantó i Poeta Villangómez
Like
Share

Share

Facebook
Google+