Events

Barn y bobol ar ddiwedd y Steddfod2012

Ac ambell lun de.

 1. "@gweirydd: Economeg a diwylliant yn anwahanadwy. Trefi lleol yn wag. Bar y maes yn llawn. Methiant. #steddfod2012
 2. @HafLlewelyn Uchafbwyntiau eraill, @catrinbeard a nofelau hanesyddol. A dwy feirniadaeth (a dillad) Mererid Hopwood ddoe #steddfod2012
 3. #Steddfod2012 yn hyfryd. Diolch i trefnwyr. Diolch arbenig i @cymdeithas am gigs yn y Fro. Mynd â'r iaith, a'r bunt Gymraeh i'r Fro.
 4. #steddfod2012 #bbc2012 Y ddarpariaeth i'r ddau ddigwyddiad yn atgoffa dyn o bwysigrwydd darlledwr sy'n cael ei ariannu'n gyhoeddus.
 5. 'Pan mae'r glaw yn dod i lawr, byddaf wrth dy ochr di i dderbyn hedd a chariad pur' #Jess :-) - tarannau a dilyw ar maesc! #steddfod2012
 6. Llongyf’adau #eisteddfod2012 Wedi mwynhau cystadlu, canu gwylio a chrwydro’r safle gwych. diolch yn fawr. Well Done at the cultural olymps
 7. Soffa, McDonalds a'r Olympics. Amser recyfro o'r Steddfod. Diolch Bro Morgannwg! #steddfod2012
 8. Syniad ar gyfer y Lle Celf: lluniau o wynebau pobl yn gwneud wyneb 'Be ddiawl?!' wrth sbio ar bethau yn y Lle Celf. #steddfod2012
 9. Wedi cael modd i fyw yn yr Eisteddfod leni. Perfformiadau o safon uchel drwy'r wythnos. Gwerth chweil.
 10. Yda chi wedi dweud eich dweud am eisteddfod eleni eto? Cyfke yma i fynegi barn am bob agwedd o'r wyl!  http://www.surveymonkey.com/s/6KPVKG9 key.com/s/6KPVKG9
 11. Wedi joio rhaglen @HwbTV ar rownd derfynol #dysgwryflwyddyn2012. 4 cystadleuydd gwych. Cwsg nawr ar ol wythnos hir ac hapus yn #steddfod2012
 12. Am wythnos! Di bod yn itha crazy ers i ni ennill brwydr y bandie-gigs, cyfweliade a random recordings. Nice one Eisteddfod, diolch yn fawr.
 13. Cyfuno'r ddau far a'r ddau lwyfan i wneud un lle mawr yn llwyddiant ysgubol - arbediad ariannol a chreu teimlad gŵyl go iawn! #steddfod2012
 14. #Eisteddfod braf mewn cornel hyfryd o Gymru! - A great Eisteddfod in a beautiful corner of Wales! Diolch Bro Morgannwg. http://pic.twitter.com/ctZj9ZGZ
  #Eisteddfod braf mewn cornel hyfryd o Gymru! - A great Eisteddfod in a beautiful corner of Wales! Diolch Bro Morgannwg. pic.twitter.com/ctZj9ZGZom/ctZj9ZGZ