Embed

  1. Ускоци су људи који су пружали отпор Турцима. Они су живели у Аустрији или у Млетачкој републици, ван граница Турске. Изван граница Турске ималио су своје породице које хајдуци нису имали.Они су као што и њихов назив каже ускакали у Турску ради пљачкања Турака. Најпознатији ускоци били су Иво Сенковић и Јанковић Стојан.
Like
Share

Share

Facebook
Google+