Mitä Suomi tekee tyttöjen silpomisen estämiseksi?

Torstaina 6. helmikuuta vietetään tyttöjen silpomisen vastaista päivää. Naisten aseman parantaminen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät kysymykset ovat tärkeitä Suomen kehityspolitiikassa.

Embed

 1. Suurin osa maasai-tyttöjen turvakodin asukkaista Kenian Narokissa oli paennut kotoaan, jotta he välttäisivät silpomisen. Kuva: Laura Rantanen
 2. Suomi on muiden YK:n lasten oikeuksien yleissopimuksen ratifioineiden maiden kanssa sitoutunut tyttöjen leikkaamisen poistamiseen. Kyse on merkittävästä ihmisoikeusloukkauksesta, johon puuttumisessa myös Suomella on vastuu. Suomi on sitoutunut kansainvälisin sopimuksin edistämään naisten ja lasten ihmisoikeuksia sekä ehkäisemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.


  Suomi tukee YK:n väestörahasto Unfpaa ja lastenrahasto Unicefia yleisavustuksella. Tyttöjen silpomista ehkäisevä työ on tärkeä osa kummankin järjestön toimintaa. Unfpan ja Unicefin yhteinen ohjelma on saanut jo yli 8 000 yhteisöä Afrikassa luopumaan käytännöstä. Työn lähtökohtana ovat ihmisoikeudet ja yhteisöllisyys. 

 3. Avunantajien yhteistyö

  Suomi osallistuu tyttöjen silpomisen vastaiseen työhön myös avunantajien yhteisessä työryhmässä. 

 4. Suomalaisten kansalaisjärjestöjen työ

  Suomalaiset kansalaisjärjestöt tekevät ulkoministeriön tuella työtä silpomisen vähentämiseksi esimerkiksi Keniassa ja Somalimaassa. 

  Suomen World Visionin työ Luoteis-Keniassa on muuttanut asenteita nopeasti. Se on järjestön mukaan ollut mahdollista, kun silpomisen vastainen työ on osa laajempaa pitkäkestoista kehitysyhteistyötä.
 5. Solidaarisuus kouluttaa kylien johtajia, uskonnollisia johtajia, opettajia, vanhempia ja koululaisia silpomisen vastaisen viestin viejiksi Somalimaassa.
1
Share

Share

Facebook
Google+