Valet om Stockholms framtid

Vilken arkitekturpolitik kommer partierna i Stockholm att driva? Veckan före valet 2014 arrangerade Stockholms Arkitektförening i samarbete med Sveriges Arkitekter och ArkDes en politikerutfrågning om bland annat infrastruktur- och bostadspolitik och om synen på vår stad.

Embed

 1. Aftonkväll med #arkpol som tema. Finns nästan inget bättre en tisdag före valet. #arkdes
  Aftonkväll med #arkpol som tema. Finns nästan inget bättre en tisdag före valet. #arkdes
 2. Arkitekter skötte utfrågningen på olika teman, först ut var Alexander Ståhle.
 3. Helena Mattsson, lektor på KTH, tog upp frågan om utformningen av det offentliga rummet som en central demokratifråga och fick medhåll av vissa av politikerna:
 4. Catherina Fored, projektchef i Sundbyberg, frågade vad politikerna vill göra för att förbättra förutsättningarna för arkitekter och arkitektur:
 5. Alla politiker gör tummen upp för #byggemenskaper! #arkpol
  Alla politiker gör tummen upp för #byggemenskaper! #arkpol
 6. Statligt styrt byggande = höga volymer. Är sambandet så enkelt som Lisa Deurell och Ola Nylanders grafik påstår? #arkpol
  Statligt styrt byggande = höga volymer. Är sambandet så enkelt som Lisa Deurell och Ola Nylanders grafik påstår? #arkpol
 7. Inga enskilda projekt togs upp till diskussion – inte heller Slussen, något som vissa åhörare efterlyste. Tor Edsjö tangerade dock ämnet genom sitt tankeexperiment om Skeppsbron:
 8. Många var nöjda med kvällens utfrågning: bredden, sakligheten och det rappa tempot. Nu återstår bara den stora frågan:
Like
Share

Share

Facebook
Google+