As seen onFavicon for http://m.facebook.comm.facebook.com

Dani M och legitimeringen av konspiracistiska idéer

Daniel "Dani M" Monserrat är en berömd och hyllad rappare som ger - i sin musik och sociala medier – uttryck för antisemitism och sprider konspirationsteorier, samtidigt som flera självutnämnt antirasisitiska aktörer och kommuner normaliserar och legitimerar hans antijudiska konspiracistiska idéer.

Embed

  1. Korrigering: Musikhjälpen sänder från Uppsala i år - förra året var det Kungsträdgården.
  2. Notera även varför låten Agenda "blir mer aktuell". Jo, det är på grund av "allt som sker nu i gaza , irak , ukraina , kongo osv"
  3. Det finns många konspirationsteorier kring 9/11 och hur det, "egentligen", var så att "judar"/"sionister"/"Israel" låg bakom attentaten. Dessa idéer sprids främst på internet men finns även på filmer och i böcker. Att anklaga judar för att manipulera världshändelser för egen vinning är knappast nytt och djupt rotat i den antisemitiska idétraditionen; de nutida antijudiska teorierna om 9/11 faller in i samma mönster.
  4. "I stort sett hela världsmedia styrs av Israel". Vidare förklarar Dani M att samma människor som "i stort sett har 'monopol' på nyheter", "kontrollerar Israel och i stort sett hela bankväsendet".
  5. Att Dani M utpekar "familjen Rothschilds" kan knappast ses som en slump; bankfamiljen Rothschilds har i hundratals år används som av antisemiter som "bevis" för påstådd judisk makt över t.ex. bankväsendet.
  6. En extra detalj är att hans hiphop-kollega Sebbe Staxx avslutar intervjun med att skrika "Fuck Expo!" rätt ut i etern.
  7. *Illuminati var i realiteten ett tyskt hemligt sällskap grundat på upplysningsideal. Det existerade bara runt ett decennium under sjuttonhundratalets senare del, men tros enligt konspirationsföreställningar existerar än idag. Redan tidigt tillskrevs det makt att påverka världshistorien, då det påstods ha legat bakom franska revolutionen. Senare, och inte minst i samband med masspridningen av konspiracistiska falsariet Sion Vises Protokoll under tidigt 1900-tal, kom teorierna om illuminati att ofta infogas i antisemitiska konspirationsteorier.
Like
Share

Share

Facebook
Google+