As seen onFavicon for https://husite.nlhusite.nl

Persuasive by Design werksessies

Het model 'Persuasive by Design' is ontwikkeld door Sander Hermsen. Het biedt handvatten voor het ontwerpen van persuasieve interventies en is gebaseerd op inzichten uit gedragswetenschappen. Via werksessies wordt het model in de praktijk getest en verder toepasbaar gemaakt voor ontwerptrajecten.

Embed

  1. VoorAnders op weg zijn Sander Hermsen en Reint Jan Renes vanuit het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein betrokken bijdoor provincie gekozen oplossingen om mobiliteit te stimuleren. ViaTouchpoints-sessies worden de gekozen oplossingen verder getoetst enontwikkeld. Deze sessies vonden plaats op 18 en 25 februari en 11 maart 2014. De sessies waren bedoeld om concepten nog eens scherp te toetsen op de beoogdegedragsverandering, de stapsgewijze aanpak per doelgedrag laten ervaren enzo nodig aan te scherpen. De concepten verschilden in aanpak; zo werd via het idee van carpoolen uitgewerkt in een online omgeving, moest een lespakket de dialoog tussen basisschoolkinderen en hun ouders over mobiliteit aanwakkeren en beoogde een speelse/motiverende app het terugbrengen van woon-werkverkeer door mensen uit hun gewoontegedrag te halen (en ze daarvan bewust te maken).
  2. Van links naar rechts: Sander Hermsen, Thijs van Duijn (EmotionCommunicatiebureau), Christian Evers (VCCOost) , Marc Gussenhoven (CMD student Hogeschool Utrecht), Merijn van Vogelsang (BrightAlley), Irmgard Noordhoek (EconomicBoard Utrecht), Irmgard Noordhoek (Economic Board Utrecht), Dirk Ploos van Amstel (Hogeschool Utrecht), Merijn van Vogelsang (Bright Alley), Kenneth Nelson (FourceLabs), Etienne Kreutzer (Plan to Behaviour), Thijs van Duijn, Christian Evers, Reint Jan Renes (Hogeschool Utrecht) en Kenneth Nelson.
  3. Op 21 maart is er een gratis kennissessie 'Persuasve by Design' bij internetbureau Evident.
  4. Op 3 april presenteren Sander Hermsen en Reint Jan Renes het gedragsmodel op het congres CHI Sparks in Den Haag. Onder andere de in deze sessies opgedane inzichten worden hier gepresenteerd.
  5. Ook studenten werken met het model, onder andere in het speciaal opgerichte TouchpointsLab. Dit Lab is een broedplaats waar het onderwijs, werkveld en onderzoek elkaar vinden om kennis uit te wisselen en laatste inzichten op het vlak van gedragsverandering op te doen en toe te passen. In deze tweede sessie op 12 februari gaf Sander Hermsen studenten & Touchpoints-partners uitleg over zijn gedragsmodel.
  6. In deze onlangs verschenen publicatie stellen Sander Hermsen en Reint Jan Renes dat door het gericht inzetten van recente inzichten uit de gedragswetenschappen je niet alleen de slagingskans van je campagne, app of interactieve product vergroot, maar je ook in staat bent je conceptuele keuzes beter te onderbouwen en de effectiviteit van je interventie aan te tonen. Dit boekje biedt een helder overzicht van de theorie, direct toegepast in vele relevante voorbeelden op het vlak van design & gedragsverandering.
Like
Share

Share

Facebook
Google+