As seen onFavicon for http://odg.catodg.cat

"Volt II, un repte als grans projectes energètics"

Per establir diàlegs entre les poblacions afectades per grans projectes energètics i d'interconnexió elèctrica entre Estats - #VoltEnergia

Embed

Like
Share

Share

Facebook
Google+