Illegaal downloaden? Enkele cijfers

In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de onlangs door de BBC gepubliceerde top 20 lijst van landen waar het meest auteursrechtelijk beveiligd materiaal wordt gedownload. De lijst gebruikt slechts absolute aantallen waardoor een foutief beeld kan ontstaan van de situatie per land.

Embed

  1. Nederland staat op de twaalfde plek van de top 20 landen waar het meest auteursrechtelijk beveiligd materiaal wordt gedownload. De lijst is onlangs opgesteld door de BBC op basis van verzamelde gegevens van Musicmetric. De top 20 ziet er als volgt uit:
  2. De Verenigde Staten staat op de eerste plek met ruim 96 miljoen gedownloade en gedeelde torrents. De top drie bestaat verder uit Engeland (43 miljoen) en Italië (33 miljoen). Nederland kent een twaalfde plaats met ruim 6.5 miljoen illegale downloads. 
  3. De lijst gaat uit van absolute aantallen downloads. Daarbij wordt geen rekening gehouden met het aantal internetverbindingen dat elk van de landen kent. Als we het aantal internetverbindingen per land meenemen ziet de top 20 er heel anders uit:
  4. Voor de Verenigde Staten geldt nu dat er in de afgelopen zes maanden per internetverbinding 0.35 torrents zijn gedownload. De ruime voorsprong zoals in de top 20 van de BBC is nu teniet gedaan. De eerste plaats gaat nu naar Portugal, waar over de afgelopen zes maanden 1.03 torrents per internetverbinding zijn gedownload. Nederland stijgt in deze nieuwe top 20 één plek.
  5. De top 20 van de BBC neemt ook de wetgeving omtrent 'illegaal' downloaden niet mee. Er bestaan immers veel verschillen in wetgeving tussen deze landen. Zo is het in Nederland niet illegaal om te downloaden voor eigen gebruik, maar wel verboden de bestanden te delen met anderen. In België is illegaal downloaden wel strafbaar, maar wordt een soort gedoogbeleid gehanteerd. Zo wordt alleen bestraft wanneer sprake is van handel. Ook in Engeland geldt een dergelijk gedoogbeleid, hoewel de regering heeft aangekondigd mogelijk strengere wetgeving aan te nemen. Frankrijk kent de zogeheten 'Hadopi-wet' (ook wel 'Three Strikes' wet genoemd), waarin is opgenomen dat betrapte downloaders bij een derde overtreding worden afgesloten van het internet. In Portugal wil de Associação Fonográfica Portuguesa (De Portugese Buma Stemra) de Hadopi-wet ook invoeren. Dit is vooralsnog nog niet gelukt.
  6. Het downloaden van auteursrechtelijk beveiligd materiaal is al jaren een 'hot issue'. Het illegaal downloaden van 24 liedjes is een Amerikaanse vrouw in 2009 duur komen te staan. Zij werd door de rechtbank veroordeeld tot een geldboete van ruim 1.9 miljoen dollar (1.4 miljoen euro). Voor elk liedje moest zij 80.000 dollar betalen. Ook in andere landen levert illegaal downloaden problemen op voor zowel service providers als consumenten. 
  7. Een top 20 lijst zoals door de BBC opgesteld kan mogelijk interessant zijn om te evalueren in hoeverre anti-download wetgeving invloed heeft op het downloadgedrag. Het is echter niet zo gemakkelijk de cijfers hiervoor te gebruiken. Diverse andere factoren lijken mee te spelen die allemaal meegenomen dienen te worden voordat er iets over kan worden geconcludeerd. Verschillen in wetgeving tussen de landen maakt dat de cijfers soms voelen als appels met peren vergelijken. 
Like
Share

Share

Facebook
Google+