Dva tedna v Združenih narodih - izkušnja, ki da zagon

Katja Cimermančič, mladinska delegatka Slovenije pri OZN, se je med 6. in 16. oktobrom udeležila zasedanja 3. odbora Generalne skupščine Združenih narodov. Kako je vse skupaj potekalo, kaj se je dogajalo in kako je vse skupaj doživljala Katja, pa v nadaljevanju.

Embed

 1. Torek,6. oktobra 2015

  Velika večina mladinskih delegatov je v New York prispela v enakem časovnem obdobju kot jaz – morda dan ali dva prej, zato je bilo torkovo jutro namenjeno orientacijskem usestanku o delu in vlogi mladinskih delegatov v času zasedanja Tretjega odboraGS ZN. United Nations Department of Economic and Social Affairs (Oddelek Združenih narodov za ekonomske in socialne zadeve - UN DESA) je za nas pripravil krajše predavanje o tem, kakšna je naša vloga, kaj vse lahko v okviru našega delovanja počnemo, seznanili so nas s potekom vlaganja amandmajev in podobno. Hkrati smo mladinski delegati predstavili svoje programe, opravili pregled dotedanjega dela in načrtov za naprej. Pregledali smo tudi seznam stranskih dogodkov, ki smo jih tekom zasedanja Tretjega odbora GS ZN, pripravili mladinski delegati.
 2. Ob deseti uri se je začelo zasedanje Tretjega odbora GS ZN. Zasedanje se je začelo z nagovorom vodje odbora, govorov različnih skupin in držav v imenu skupin,okoli dvanajste ure pa se je začela splošna razprava držav članic. Slovenija je besedo dobila okoli 12.45 ure. Govor Slovenije ob otvoritvi zasedanja Tretjega odbora GS ZN je začel veleposlanik g. Andrej Logar, z govorom pa sem kasneje nadaljevala tudi sama. V govoru sem poudarila tri prednostna področja, in sicer povezovanje šolstva in gospodarstva, brezposelnost mladih ter sodelovanje teh pri odločanju in enakost, denimo pri dostopu do kakovostnega izobraževanja.
 3. Občutek, ko nagovoriš predstavnike 193 držav članic na zasedanju enega izmed odborov generalne skupščine, je res neverjeten. V nasprotju z govori diplomatov držav,ti so pozornost večinoma usmerili na ukrepe, ki jih je posamezna država že naredila, so se govori mladinskih delegatov osredotočali na stvari, ki jih je treba spremeniti. Na zahteve mladih, predvsem pa smo opozarjali na številne težave in izzive predstavnikov te generacije po vsem svetu. Med splošno razpravo je bilo tako mogoče opaziti, da so tudi poklicni diplomati govore mladinskih delegatov pozorno poslušali.
 4. Sreda,7. oktobra 2015

  V dopoldanskem času sem se udeležila nadaljevanja splošne razprave Tretjega odbora GS ZN.
  Ob 12. uri smo se mladinski delegati srečali z Generalnim sekretarjem ZN Ban Ki Moonom. Z njim smo se srečali sicer zelo na kratko, predvsem z namenom skupnega fotografiranja. Sem pa imela neverjeten privilegij, da sem ga v imenu vseh mladinskih delegatov nagovorila in pozdravila.
 5. »Trajnostni razvojni cilji so za vas mlade. Stopite iz povprečja. Odzovite se in bodite slišani,« so bile besede generalnega sekretarja. V svojem nagovoru smo mladinski delegati pozvali Združene narode, naj nadaljujejo poudarjanje pomena mladih pri sodelovanju v procesih odločanja ter pri doseganju trajnostnih razvojnih ciljev. »Če želimo, da trajnostni razvoj na vseh področjih postaneresničnost, morajo mladi postati ključen pogajalec za mizo.«
 6. Četrtek,8. oktobra 2015

  Udeležila sem se stranskega dogodka na temo: vloga mladih pri implementaciji trajnostnihrazvojnih ciljev. Stranski dogodek je bil oblikovan na osnovi delavnice, tako da smo po uvodnih nagovorih in predstavitvah govornikov mladinski delegati razpravljali o tem, kaj trajnostni razvojni cilji pomenijo za mlade. Predvsem pa, na kakšen način bi trajnostne razvojne cilje na najlažji in najbolj razumljiv način predstavili našim vrstnikom na ulici.
 7. Oblikovali smo več tako imenovanih elevator pitch-ov, ki bi bili uporabni za hitro predstavitev trajnostnih razvojnih ciljev. Naša skupina je v elevator pitch-u skušala poudariti, da so trajnostni razvojni cilji oblikovani za vsakega posameznika inda lahko k njihovi implementaciji pripomore prav vsak – z majhnimi koraki v vsakdanjem življenju. Skušali pa smo tudi plastično prikazati, kaj v imenu trajnostnih razvojnih ciljev že počno Združeni narodi.
 8. Oblikovali smo tudi lasten načrt, kaj bomo na področju širite zavedanja in implementacije trajnostnih razvojnih ciljev naredili mi v tistem tednu,naslednjem mesecu in prihodnjem letu. Tisti teden sem bila aktivna predvsem s širitvijo informacij o dogajanju v New Yorku prek spletnih družbenih omrežij inlastno aktivno participacijo na dogodkih. V naslednjem mesecu bom aktivno predstavila pomen trajnostih razvojnih ciljev in svojega obiska v Združenih narodih širšijavnosti doma, predvsem mladim. V prihodnjem letu pa bom pripravila večjidogodek, kjer bom predstavila rezultate kampanje Mladi 2030 - za prihodnost po tvoji meri in izpeljala mednarodno humanitarno akcijo.
 9. Petek,9. oktobra 2015

  Udeležila sem se edinstvenega dogodka Girls Speak up, ki so ga mlada dekleta pripravila v počastitev mednarodnega dne deklet. Dogodek je bil poseben ravno zato, ker so dvorano Skrbniškega sveta ZN zavzela mlada dekleta. Pripravile so interaktiven, zanimiv in vključujoč program na temo pravic deklet in s tem opozorile na številna vprašanja varovanja temeljnih pravic mladih deklet in ženskin na kršitve, ki se dogajajo po svetu.
 10. V popoldanskih urah smo se srečali s posebnih odposlancem Generalnega sekretarjaZN za mlade Ahmadom Alhendawijem. Spregovorili smo o programu mladinskega delegata, pravicah mladih, pomembnosti participacije mladih v procesih odločanja, možnosti vzpostavitve stalnega instrumenta za mlade v okviru Združenih narodov in o njegovem delu.
Like
Share

Share

Facebook
Google+