As seen onFavicon for http://mss.simss.si

Delo mladinskega delegata Slovenije pri Organizaciji združenih narodov

V začetku oktobra se je v New Yorku mudil Miha Pongrac, slovenski mladinski delegati pri Organizaciji združenih narodov. Udeležil se je 3. odbora Generalne skupščine OZN in sodeloval na številnih bi in multilaterlanih srečanjih. Kako je vse skupaj potekalo, pa vam iz prve roke predstavlja Miha.

Embed

  1. Kot prvi mladinski delegat Slovenije pri OZN sem v New York dopotoval 5. oktobra 2014, naslednji dan pa sem se na stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN seznanil z osebjem – predvsem veleposlanikom, nj. eks. Andrejem Logarjem, ki me je lepo sprejel in kateremu sem izročil raziskavo o mladih v Sloveniji (Slovenian Youth 2013), ter Uršo Ponikvar, diplomatko, ki pokriva delovanje 3. odbora Generalne skupščine OZN. Skupaj smo dorekli nekaj malenkosti vezanih na moj govor v 3. odboru Generalne skupščine, o protokolu in sodelovanju ter o mojem mandatu.
  2. V torek, 7. oktobra se je od 10. uri začelo plenarno zasedanje 3. odbora Generalne skupščine OZN, kar je tudi pomenilo začetek govorov mladinskih delegatov. Sam sem v jutranjih urah poslušal nekaj izjemno dobrih govorov, kmalu zatem pa pohitel na posebno srečanje med mladinskimi delegati in Generalnim sekretarjem OZN, Ban Ki-Moonom. Skupaj, in nato še individualno, smo se fotografirali, Ban-Ki Moon nas je nagovoril kot voditelje prihodnosti, v imenu mladinskih delegatov pa je spregovorila delegatka iz Kenije, kot je bilo predhodno dogovorjeno. Sledil je delovni sestanek v Department of Economic and Social Affairs (DESA), ki je stična točka za delovanje mladinskih delegatov.Tam so nam predstavili delo OZN na področju mladih oziroma institucije OZN za mlade. Spregovorili so tudi o tem, kako se bodo vprašanja, povezana z mladimi,lahko naslavljala v okviru agende post 2015.
  3. Popoldan sem kot del slovenske delegacije podal govor na plenarnem zasedanju 3. odbora Generalne skupščine. Šlo je za sinergijo med veleposlanikom in menoj –veleposlanik je izpostavil stališča Slovenije povezana z zaščito starejših oseb, sam pa sem se osredotočil na tri teme, ki so pomembne za mlade v Sloveniji in Evropi – izobraževanje (predvsem v kontekstu priznavanja neformalnega izobraževanja), zaposlovanje (iskanje kvalitetnih oblik zaposlitve) ter participacijo mladih.
  4. V naslednjih dneh sem se aktivno udeleževal več dogodkov, na katere so me ali napotili na misiji, ali pa sem se za njihov obisk odločil sam. Tako sem v sredo, 8. oktobra in ponedeljek, 13. oktobra, prisostvoval ko-sponzorskem sestanku Nizozemske in Francije, ki bo v prihodnje (zelo verjetno) prinesel sprejetje resolucije o odpravi nasilja nad ženskami in dekleti. Udeležil sem se treh mladinskih panelov: o statusu otrok migrantov (pripravila misija Švice pri OZN), o mladih in športu (pripravila misija Romunije pri OZN) ter mladih, podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju (pripravila misija ZDA pri OZN). Predvsem na zadnjem dogodku sem zelo aktivno participiral s podajanjem različnih mnenj. Sodeloval sem tudi na dveh delovnih sestankih Evropskega mladinskega foruma in še enem delovnem sestanku DES-e na temo promocije in razvoja programa Youth Delegate.
  5. V vsem tem času seveda nisem pozabil na mreženje. Že v sredo, 8. oktobra, sem sesestal z g. Danilom Türkom, aktualnim kandidatom za novega Generalnega sekretarja OZN, in sodeloval pri predstavitvi knjige, v kateri nastopa kot so-avtor (Madridski klub). Ob koncu sem ga povabil na enega izmed dogodkov vSloveniji, ki ga načrtujem v prihodnosti.
  6. Sodeloval sem na srečanju ob mednarodnemu dnevu starejših, ki ga je podprlo tudi stalno predstavništvo Slovenije pri OZN, in izmenjal kontaktne s predstavniki nevladnih organizacij (predvsem izpostavljam Katherine Kline iz nevladnega odbora za staranje, NGO Committee on Ageing) ter Vladimirjem Čukom, ki je nekoč bil zelo aktiven na področju mladih, danes pa je izjemno aktiven na področju aktivizma povezanega z gibalno oviranimi osebami. Preko delovnega sestanka, ki smo ga organizirali mladinski delegati, sem se spoznal tudi s predstavniki afriških držav, ki želijo uvesti program mladinskega delegata, sam pa sem nekaj vizitk za širjenje ozaveščenosti o programu podelil tudi diplomatom, s katerimi sem se v pogovor zapletel mimogrede (ob dogodkih, kavi ipd.). Veliko sem se družil tudi z obstoječimi delegati – to bo namreč pripomoglo k našemu kontinuiranemu delu tudi po zaključku Generalne skupščine OZN.
  7. Od ostalih dogodkov naj omenim, da sem prevzel koordinativno vlogo za pripravo uradne čestitke letošnjima prejemnikoma Nobelove nagrade za mir, sodeloval pa sem tudi pri pripravi filma, ki spodbuja študente k participaciji na simulacijah OZN – to se namreč lepo navezuje na poudarke o neformalnem izobraževanju, ki sem jih predstavil govoru pred 3. odborom.
  8. Za konec pa še nekaj besed o pogajanjih in resolucijah. Tokrat žal nisem imel direktnega dostopa do veliko pogajanj, neposredno sem bil prisoten zgolj na pogajanjih o resoluciji o preprečevanju nasilja proti ženskam in dekletom. Do mojega odhoda znotraj skupine držav G77 še ni bila dokončno oblikovana oziroma predstavljena resolucija Šri Lanke, ki so jo promovirali tamkajšnji mladinski delegati, o oblikovanju posebnega novega dne OZN, UN Youth Skills Day. Kot semizvedel preko šrilanških delegatov resolucija predlaga uvedbo tega novega dne OZN 15. julija, v resoluciji pa je glavni poudarek namenjen priznavanju doprinosa neformalne izobrazbe za razvoj kompetenc mladih. Vendar pa je trenutno predlagan tekst resolucije zelo ohlapen – tako države kot OZN se namreč lahko sami odločijo, ali bodo dan praznovali in kako, prav tako pa se za praznovanje dneva, predvsem zaradi protesta evropskih držav, ne namenja dodatnega financiranja.

  9. V teku je še nekaj zanimivih predlogov resolucij, ki bodo zadevale področje mladih, naj omenim zgolj resolucijo o psihičnem mučenju (“bullying”), o katerimi bodo sproti poročali mladinski delegati, ki še ostajajo v New Yorku. Na misiji in ostali mladinski delegate pa so poudarili pomembnost kontinuiranega procesa spremljanja mladinskih tematik tudi tako, da bi organizirali povratek v New York v februarju, ko bo potekalo srečanje Komisije o socialnem razvoju(CSoD) in v okviru katere bo ključen poudarek namenjen mladim v post 2015 agendi.
  10. Miho Pongraca, mladinskega delegata Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov lahko spremljate na Twitterju (@pongiSLO) ali pa mu pišete na unyd@mss.si.
Like
Share

Share

Facebook
Google+