Новембарски МПНТР

Месечни преглед вести

Embed

  1. Правилник о о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставнихсредстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих и Правилником о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења евиденција и називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању одраслих
  2. #leadthechange трибина о искуствима студената који су учествовали у билатералној сарадњи РС и Албаније