Новембарски МПНТР

Месечни преглед вести

Embed

  1. Правилник о о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставнихсредстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих и Правилником о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења евиденција и називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању одраслих
  2. #leadthechange трибина о искуствима студената који су учествовали у билатералној сарадњи РС и Албаније

  3. Animated GIF - Find & Share on GIPHY
  4. Посебна #javnarasprava јер нам је важно да чујемо шта стипендисти МПНТР, докторанди, млади истраживачи и научници мисле о #NTstrategija
  5. У Скупштини Србије на Европски дан против сексуалног насиља над децом представљен је Нацрт прве Стратегије у образовању за спречавање сексуалног злостављања деце
Like
Share

Share

Facebook
Google+