Twitter erfaringer 1øma nov. 2011

Dette er resultaterne af en kort rundspørge i klassen omkring brug af Twitter.

Embed

Like
Share

Share

Facebook
Google+